Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega tel. 034 290 290 e-mail. uredzupana@pszupanija.hr

Opći podaci o županiji

S površinom od 1.815 četvornih kilometara i nešto više od 85.800 stanovnika, Požeško–slavonska županija ubraja se u red manjih županija u Republici Hrvatskoj. Riječ je o županiji koja razbija uobičajenu predodžbu o ravnoj Slavoniji, budući da se ovdje na relativno malom prostoru, uz ravnice s plodnim njivama, nalaze i planine i gore čija podnožja, pak, krase nadaleko poznati vinogradi, dok su viši dijelovi uglavnom pod šumom. Požeško-slavonska županija sastoji se od dvije prostorno odvojene cjeline - Požeške kotline te Pakračko-lipičkog kraja.

POVRŠINA: 1.815,24 km2

STANOVNIŠTVO: 78.034 (popis 2011.god)

PROSJEČNA NASELJENOST: 42,99 st/km2

ADMINISTRATIVNO UREĐENJE:

  • 5 gradova (Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik, Kutjevo)
  • 5 općina (Brestovac,Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika)

RESURSI:

Poljoprivredne površine : 76.233 ha (obradive površine - 49,29 % površine)
Šume: 82.153 ha (45,26% površine županije)
Kamenolomi :
- Velika: 35 ha
- Vetovo 69 ha
- Šumetlice 29 ha

Kvarcni pijesak:
Čaglin 146 ha
Brestovac 3,3 ha

Slivna područja:
1. Orljava-Londža = 1.249 km2
2. Ilova-Pakra = 566 km2

POSLOVNE ZONE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI:

  • Požega: Poduzetnička zona u Industrijskoj ulici
  • Pleternica: Poduzetnička zona Pleternica
  • Pakrac: Zona male privrede Pakrac
  • Kutjevo: Gospodarska zona Kamenjača

STRATEGIJE / PLANOVI

  1. Regionalni operativni program Požeško-slavonske županije 2005.-2012. (ROP)
  2. Master plan turizma Požeško-slavonske županije i Brodsko-posavske županije
  3. Strategija razvoja gospodarstva  Požeško-slavonske županije za razdoblje 2007.-2011. godina

 

POSLOVNA ZONA PLETERNICA

Površina zone - 164,5 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3, proizvodna sa sektorskim usmjerenjem na drvo-prerađivački sektor, poljoprivredno-prerađivački i skladišni, prerada metala i metalnih proizvoda

POSLOVNA ZONA KUTJEVO

Površina zone - 24,19 ha

Moguće djelatnosti - Gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3, industrijski pogoni, skladišta, servisi, zanatska proizvodnja, poslovni, prodajni i ugostiteljski objekti, manje farme

 

POSLOVNA ZONA LIPIK

Površina zone - 12,06 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3, pretežno industrijska, pretežno zanatska, pretežno uslužna, pretežno trgovačka, komunalno-servisiranje (I1,I2,K1,K2,K3)

POSLOVNA ZONA JAKŠIĆ

Površina zone (s prometnicama i javnim površinama) - 16,92 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl, turizam, industrijske i zanatske, uslužno-trgovinske djelatnosti, komunalni servisi, skladišta, ugostiteljsko-turističke građevine, poljoprivredne građevine

 

POSLOVNA ZONA ČAGLIN

Površina zone (s prometnicama i javnim površinama) - 7,04 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl, turizam, drvna industrija, prerada poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja temeljena na obnovljivim izvorima energije

POSLOVNA ZONA VELIKA - SVETENICA

Površina zone (s prometnicama i javnim površinama) - 21,22 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl, turizam, proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i poljoprivredne djelatnosti, industrijske i zanatske, komunalno-servisne, skladišta, te manje farme

 

GRAD POŽEGA

GOSPODARSKE ZONE POLJOPRIVREDNO – POSLOVNE NAMJENE

Površina zone - 72 ha

Moguće djelatnosti -   poljoprivredna i poslovna namjena, rekreacija i sport

PODUZETNIČKA ZONA SJEVER

Površina zone - 37 ha

Moguće djelatnosti - gospodarsko poslovne namjene – uslužne, poslovno-prodajne, trgovačke, rekreacijsko poslovna

GOSPODARSKA ZONA OPĆINE KAPTOL - NOVI BEŠINCI

Površina zone – 11,47 h

Moguće djelatnosti – proizvodnja, prerađivačka industrija, uslužne, trgovačke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turističke, zanatske djelatnosti, skladišta i servisi, poljoprivredna proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda

GRAD PAKRAC

ZONA MALE PRIVREDE

Površina zone – 5,45 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3, pretežno industrijska, pretežno zanatska, pretežno uslužna, pretežno trgovačka, komunalno-servisiranje (I1,I2,K1,K2,K3)

GOSPODARSKA ZONA PAKRAC 5

Površina zone – 15,24 ha

Moguće djelatnosti - gospodarske namjene – proizvodne, zanatske, poslovne, trgovačke, uredski prostori, istraživački centri, tehnološki parkovi i sl… turizam T1, T2, T3, pretežno industrijska, pretežno zanatska, pretežno uslužna, pretežno trgovačka, komunalno-servisiranje (I1,I2,K1,K2,K3)