Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Zatvoreni

Vijesti

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 15. Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije („Požeško – slavonski službeni glasnik“ broj 08/2023 i...

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Požeško-slavonske županije

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15, 37/21)...

Javni poziv za dodjelu potpore udrugama registriranim za djelatnosti: poljoprivreda, razvoj ruralnih područja ili zaštita životinja

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15, 37/21)...

Natječaj za izbor najboljih sportaša, sportašica i sportskih udruga Požeško-slavonske županije u 2023. godini

Na temelju čl. 39. Statuta Sportske zajednice Požeško-slavonske županije, Sportska zajednica Požeško-slavonske županije raspisuje Natječaj za izbor najboljih sportaša, sportašica i sportskih udruga...

Javni poziv za financiranje javnih potreba u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti, prevenciji i zaštiti zdravlja te zaštiti i promicanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu na području Požeško – slavonske županije u 2024. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21)...

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“...

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20),&nbsp...

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (,,Narodne novine", br. 106/18., 98/19. i 82/23.), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i...