Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05) Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja.
Na području Požeško-slavonske županije pod zaštitom su trenutačno četiri objekta i to: Sovsko jezero - zaštićeni krajobraz, Park u Trenkovu - spomenik parkovne arhitekture, Park u Kutjevu - spomenik parkovne arhitekture i Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku - spomenik parkovne arhitekture. Osim navedenih, u Požeško-slavonskoj županiji kod desetak lokaliteta koji su dio NATURA 2000 postoje predispozicije za stavljanje pod privremenu ili trajnu zaštitu.

Kontakti

Kontakt

Županijska 7
34000 POŽEGA

Telefon: 034 290 270
Telefax: 034 271 364

www.priroda-psz.hr