Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2024. godina

Službeni glasnik broj 4/2024
 747.31 KB
 14.02.2024.

AKTI SKUPŠTINE

1. Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Požeško-slavonske županije
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 1955/1 i k.č.br.
1956, k.o. Požega

AKT ŽUPANA

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 3/2024
 788.83 KB
 08.02.2024.

RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Akt Mandatne komisije
- Izvješće mandatne komisije od 30. siječnja 2024.

AKTI ŽUPANA

Programi /Planovi / Izvješća
1. Izmjene i dopune PLANA klasifikacijskih oznaka Požeško-slavonske županije
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2024.
godinu + tabela
3. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika
Požeško-slavonske županije za 2024. godinu

AKT UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
- ISPRAVAK – dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini
Požeško-slavonske županije za 2024. godinu

AKT VODE LIPIK d.o.o.
- Odluka o cijeni vodnih usluga

Službeni glasnik broj 2/2024
 554.57 KB
 08.02.2024.

RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Akt Mandatne komisije
- Izvješće mandatne komisije od 13. prosinca 2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke
1. Odluka o odricanju od prava prvokupa
2. Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje
i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije
3. Odluka – elektronički sustav upisa u prvi razred osnovnog obrazovanja
4. Odluka o financiranju i organizaciji natjecanja i smotri učenika osnovnih i
srednjih škola Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2023./2024.

Rješenja
1. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
Osobe Velika
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Požega
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Vladimira Nazora Trenkovo

Službeni glasnik broj 1/2024
 2.41 MB
 22.01.2024.

AKT KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK
- Prostorni plan Požeško-slavonske županije