Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2018. godina

Službeni glasnik broj 08/2018
 1.64 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

1. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu inačinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenikaupravnih tijela Požeško-slavonske županije

2. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnihtijela Požeško-slavonske županije

3. DODATAK I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima Požeškoslavonskežupanije od 26. 09. 2017. godine