Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2010. godina

Glasnik br. 11/2010
 1.18 MB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Izmjene i dopune proračuna za 2010.godinu
 • Proračun za 2011. godinu i projekcije za 2012 i 2013. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
 • Odluka o proglašenju turističko-vinskih cesta Požeško-slavonske županije
 • Programa javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2011. godinu
 • Programa javnih potreba Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2011. godinu
 • Programa javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2011.godinu
 • Programa javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije za 2011. godini
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Mladost“ Jakšić
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije


AKTI ŽUPANA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2010. godini (II. izmjena)
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis prostora, opreme i kadra Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
 • Izmjena Plana javne nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu


AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE POŽEŠKO-SLAVONSKE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 • Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
 • Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o turističko-vinskim cestama Požeško-slavonske županije


AKTI JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 • III Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije od 6. studenog 2009. godine


AKTI JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 • Statut javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije – pročišćeni tekst
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2011. godinu i projekciju za 2012. i 2013. godinu
 • III Dodatak Kolektivnom ugovoru javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 10/2010
 246.08 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2010. godini
 • Zaključak o povjeravanju poslova izrade Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Novi Bešinci“
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Velika
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vilima Korajca Kaptol
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Dragutina Lermana, Brestovac
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Lipik
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole fra Kaje Adžića Pletrernica
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Trenkovo
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Grigora Viteza Poljana
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole „Mladost“ Jakšić
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Đačkog doma
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole u Požegi
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Srednje škole Pakrac
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Požega
 • Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja (proračunskih korisnika)
 • III DODATAK Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije od 29. prosinca 2008. godine
 • Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije / Pročišćeni tekst
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Pročišćeni tekst Statuta Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2010. godini (I. izmjena)

Glasnik br. 09/2010
 512.28 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Izmjene i dopune proračuna za 2010.g. – Rebalans l
 • Odluka o refinanciranju obveza Požeško-slavonske županije po kreditima kod Hypo Alpe Adria banke d,d,
 • Odluka o obročnoj otplati duga po Ugovoru o načinu provedbe Projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik za 2004. godinu i Ugovora o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu
 • Odluka o turističko-vinskim cestama na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško-slavonske županije
 • Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskoga suda u Požegi
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Lipik“ Lipik
 • Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste


AKTI ŽUPANA

 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2010. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2010. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal dijelove i usluge tekućeg održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2010. godini

Glasnik br.08a/2010
 185.44 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije i sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima
 • Rješenje o imenovanju Županijskog popisnog povjerenstva za područje Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 08/2010
 73.85 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 07/2010
 213.94 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2010. godini (I izmjena)
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana roda 2010. godine
 • Pravilnik o volontiranju i stručnoj praksi
 • Odluka o odobrenju volontiranja vježbenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prijma volontera - vježbenika u upravna tijela Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 06/2010
 474.45 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Odluka o osnivanju razvojne agencije
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Požeško-slavonskoj županiji, za područje Požeštine
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Požeško-slavonskoj županiji, za područje gradova Pakrac i Lipik
 • Suglasnost Gimnaziji u Požegi
 • Suglasnost Tehničkoj školi
 • Suglasnost Ekonomskoj školi
 • Suglasnost Obrtničkoj školi
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Lipik“, Lipik
 • Rješenje o imenovanju člana, predstavnika udruge civilnog društva u
 • Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova Požeško-slavonske županije
 • Odluka o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško-slavonske županije
 • Odluka o naknadama za rad članovima Županijske skupštine i njezinih stalnih radnih tijela
 • Odluka o naknadi za rad zamjenika župana koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Velika 5.7.2010.
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Tajništva Požeško-slavonske županije
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Ureda župana
 • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za proračun i financije

Glasnik br. 05/2010
 1.25 MB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2010. godini
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Požeško-slavonske županije
 • Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog stručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe drogaZaključak o visini osnovice za izračun plaća zaposlenih u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • II Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima Požeškoslavonske županije od 29. prosinca 2008. godine
 • II Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 29. prosinca 2008. godine
 • II Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije od 29. prosinca 2008. godine
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaje o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine

Glasnik br. 04/2010
 194.07 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
 • Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2010. godinu

Glasnik br. 03/2010
 542.64 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2010. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije i Zaključak Skupštine
 • Program javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Odluka o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2010. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2010. godini
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za dodjelu županijskih nagrada
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Jakšić
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za europske integracije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za poduzetničke kredite
 • Odluka o ustupanju uredskog prostora na trajno korištenje Turističkoj zajednici Požeško-slavonske  županije
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2010. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2010. godini
 • Odluku o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2010. godini

AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 • Završno izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za zamjenika župana Požeško-slavonske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koristili za financiranje izborne promidžbe

Glasnik br. 02/2010
 436.98 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA
 • Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije od 29. prosinca 2008. godine
 • Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 6. studenog 2009. godine
 • Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije od 6. studenog 2009. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
AKTI TAJNIŠTVA
 • Statut Požeško-slavonske županije – Pročišćeni tekst
 • Poslovnik Skupštine Požeško-slavonske županije – Pročišćeni tekst

Glasnik br. 01/2010
 327.57 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2010. godini
 • Odluka o stimuliranju odstrjela lisica
 • Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
 • Rješenje o imenovanju člana Županijskog stručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Tajništva Požeško-slavonske županije
 • Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2010. godini