Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2008. godina

Glasnik br.11/2008
 988 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za proračun i financije
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 • Odluka o provođenju projekta "Sustavno gospodarenje energijom na razini Požeško-slavonske županije"
AKTI ŽUPANA
 • Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Kolektivni ugovor
AKTI TAJNIŠTVA
 • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akta upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Ispravak Izmjene i dopune proračuna za 2008. godinu, te proračuna za 2009. godinu

Glasnik br.10/2008
 1.28 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2009. godinu
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2009. godinu
 • Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ljekarne u Požegi
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Ljekarne
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti članice Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2008. godini (III izmjena)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2008. godini (IV izmjena)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2008. godini (V izmjena)
 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2008. godini
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine,te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2008. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o dodjeli Stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2008./09.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje grba Požeško-slavonske županije

AKTI USTANOVA

 • Statut Opće županijske bolnice Pakrac
 • Statut Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 09/2008
 1011.89 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Prethodna suglasnost na Statut Poljoprivredno-prehrambene škole Požega
 • Prethodna suglasnost na Statut Ekonomske škole Požega
 • Prethodna suglasnost na Statut Đačkog doma Požega
 • Prethodna suglasnost na Statut Srednje škole Pakrac
 • Prethodna suglasnost na Statut Tehničke škole Požega
 • Prethodna suglasnost na Statut Gimnazije Požega
 • Prethodna suglasnost na Statut Obrtničke škole Poţega
 • Prethodna suglasnost na Statut Glazbene škole Požega
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Ivan Goran Kovačić Velika
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Braće Radića Pakrac
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Stjepana Radića Čaglin
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Grigora Viteza Poljana
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Dragutina Lermana Brestovac
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Zdenka Turkovića Kutjevo
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Lipik
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Mladost Jakšić
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Vilima Korajca Kaptol
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Vladimira Nazora Trenkovo
 • Prethodna suglasnost na Statut OŠ Fra Kaje Adžića Pleternica
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog zapovjedništva civilne zaštite Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2008 godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2008. godini (II izmjena)
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2008. godini
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2008. godini

Glasnik br. 08/2008
 530.78 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Požegi
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju osobe ovlaštene za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornik)

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2008 godini (I. izmjena) donošenje uz suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije
 • Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2008/09.
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode
AKTI USTANOVA
 • Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 • Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 07/2008
 311.17 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o investicijskoj potpori za kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda na području Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za predlaganje projekata Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske za financiranje u 2008. godini

AKTI USTANOVA

 • Pročišćeni tekst Statuta Opće županijske bolnice Pakrac
 • Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o zajedničkom investiranju Doma zdravlja Požeško-slavonske županije i Grada Lipika u zdravstveno-poslovni objekt
 • Odluka Doma zdravlja Požeško-slavonske županije za pristupanje renoviranju objekata primarne zdravstvene zaštite u Čaglinu

Glasnik br. 06/2008
 53.88 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2008. godinu
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Tajništva Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanaj službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 05/2008
 11.72 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Godišnji obračun proračuna Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Izmjene i dopune proračuna za 2008. godinu
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2008. godinu
 • Odluka o utvrđivanju naknadu troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji
 • Rješenje o razrješenju člana Poglavarstva Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Braće Radić", Pakrac
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2008. godini
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava Domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2008. godini
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih poljoprivrednih projekata kandidiranih za kredite

Glasnik br. 04/2008
 252.01 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2008. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog doma Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Plan javne nabave u 2008. godini
 • Odluke o dodjeli Koncesije za izgradnju plinske mreže te distribuciju plina na području Požeško-slavonske županije (Općine Velika i Općine Kaptol)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Radne grupe za koordinaciju provođenja Plana navodnjavanja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju odgovornog urednika Požeško-slavonskog službenog glasnika
 • Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Pakrac
AKTI ŽUPANA
 • Plan pozivanja Županijskog stožera zaštite i spašavanja Požeško-slavonske županije
AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO
 • Odluka o imenovanju članova Komisije za ocjenivanje trofeja divljači stečenih u zajedničkim lovištima na području Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 03/2008
 282.53 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o refinanciranju obveza Požeško-slavonske županije po kreditima kod Slavonske banke
 • Odluka o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Odluka o Programu javnih potreba u športu za 2008. godinu
 • Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Požeško-slavonskoj županiji, za područje Požeštine, te područje gradova Pakrac i Lipik
 • Program javnozdravstvenih mjera u zašiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Rješenje o imenovanju Županijskog stožera zaštite i spašavanja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju član Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju član Školskog odbora Gimnazije u Požegi
 •  
  Rješenje o razrješenju i imenovanju član Školskog odbora Osnovne škole „Dragutin Lerman“, Brestovac

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodjeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine ( I. izmjena)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za područje Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za poduzetničke kredite iz Projekta "Lokalni projekti razvoja-mikrokreditiranje"
 • Rješenje o odobrenju uporabe grba Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 02/2008
 233.23 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o raspodjelu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o Planu rashoda za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o Planu rashoda za za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2008. godine

Glasnik br. 01/2008
 156.16 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o kriterijima financiranja natječaja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2008. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u prvom tromjesečju 2008. godine
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava Domovima za starije i nemoćne osoba Požega i Velika u prvom tromjesečju 2008. godine