Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2005. godina

Glasnik br. 09/2005
 499.81 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2005. godinu
 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2006.godinu
 • Zaključak o prestanku mandata vijećnika Božidara Lujanca i početku mandata vijećnika Miroslava Potnara
 • Zaključak o prestanku mirovanja mandata vijećnice Marine Jakovljević

Glasnik br. 08/2005
 422.34 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 • Odluka o otpisu dijela zakupnine od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2005. godini
 • Rješenje o imenovanju članova Županijskog eko-stožera
 • Rješenje o imenovanju vijećnika u Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume na trasi šumske ceste "Keverna – Seminje"
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika o darovanju građevinskog zemljišta Općini Velika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika o prodaji nekretnina – stare školske zgrade Područne škole u Biškupcima

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2005/06.
 • Odluka o visini Stipendije Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2005/06.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2005. godini
 • Rješenje o imenovanju članova Županijskog stožera civilne zaštite
 • Rješenje o razrješavanju/imenovanju člana Županijskog stožera civilne zaštite
 • Pravilnik o kriterijima nagrađivanja učenika i mentora osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Požeško-slavonske županije za postignute rezultate na međunarodnim i državnim natjecanjima i smotrama u protekloj školskoj godini
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2005. godini
 • Zaključak o određivanju predstavnika Županijskog poglavarstva - članova Gospodarskog socijalnog vijeća Požeško-slavonske

Glasnik br. 07/2005
 426.48 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o određivanju vanjske granice vodnog dobra lijeve i desne obale rijeke Raminac i njezine pritoke u k.o. Klisa
 • Odluka o prijedlogu za imenovanje članova upravnih vijeća Centra za socijalnu skrb Požega i Pakrac
 • Rješenje o izboru člana Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru tri člana Komisije za izbor i imenovanja
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dragutina Lermana, Brestovac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Stjepana Radića, Čaglin
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Mladost", Jakšić
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Vilima Korajca, Kaptol
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ braće Radića, Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Grigora Viteza, Poljana
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor", Trenkovo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Lipik, Lipik
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole, Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Đačkog doma, Požega
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu stipendija Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Komisije za javne potrebe u prosvjeti i znanosti
 • Zaključak o neizglasavanju povjerenja Tomislavu Radoniću, prof. , zamjeniku župana za
 • društvene djelatnosti
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Glazbenoj školi školi, Požega, na Statut
 • Program javnih potreba u prosvjeti i znanosti Požeško-slavonske županije
 • Ispravak Zaključka o prethodnoj suglasnosti Obrtničkoj školi, Požega, na Statut

Glasnik br. 06/2005
 752.34 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Požeško-slavonske županije za 2005. godinu
 • Odluka o proglašenju staništa tisa spomenikom prirode unutar Parka prirode "Papuk" u šumskom predjelu Debeljak
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume na budućoj trasi šumske ceste "Tomarica – Kutjevačka Rika"
 • Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o reviziji Proračuna Požeško-slavonske županije za 2004. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
 • Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vilima Korajca, Kaptol, za povećanje kreditnog zaduženja za gradnju školske športske dvorane
 • Zaključak o usvajanju prijedloga za kreditno zaduženje, odnosno povećanje iznosa zaduženja i za jamstvo Osnovnoj školi fra Kaje Adžića, Pleternica, za izgradnju školske športske dvorane
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ Dragutina Lermana, Brestovac, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ Stjepana Radića, Čaglin, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ "Mladost", Jakšić, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ Vilima Korajca, Kaptol, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ Lipik, Lipik, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ braće Radić, Pakrac, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ Grigora Viteza, Poljana, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ "Vladimir Nazor", Trenkovo, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Gimnaziji, Požega, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Ekonomskoj školi, Požega, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Poljoprivredno-prehrambenoj školi, Požega, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Srednjoj školi, Pakrac, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Tehničkoj školi, Požega, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Obrtničkoj školi, Požega, na Statut
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti Đačkom domu, Požega, na Statut
 • Zaključak o donošenju Regionalnog operativnog programa Požeško-slavonske županije
 • Mišljenje o prijedlogu mreže domova socijalne skrbi

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o tekućim pomoćima gradovima i općinama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2005. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2005. godini
 • Odluka o dodjelu koncesije preko potoka Voljevac u Kaptolu

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Kutjevo i Općine Kaptol
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Jakšić.

Glasnik br. 05/2005
 347.44 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Zaključak kojim se prima na znanje Izvješće Mandatne komisije o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru članova Poglavarstva Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru mr.sc. Vlade Zeca za zamjenika župana Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru Tomislava Radonića, prof, za zamjenika župana Požeško-slavonske županije

OSTALO

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Zapisnik o rezultatima referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 04/2005
 275.15 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Rješenje o izboru Mandatne komisije
 • Zaključak o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru Komisije za odbor i imenovanja
 • Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru župana Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
 • Rješenje o potvrđivanju imenovanja vršitelja dužnosti zapovijednika, odnosno zamjenika zapovijednika Županijske vatrogasne zajednice

OSTALO

 • Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 03/2005
 1.88 MB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o osnivanju i imenovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osiguravanju i raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i drugih predlagatelja čiji su kandidati izabrani za članove Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Požeško-slavonske županije, koje je pripremio Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2005. godini
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2005. godini

OSTALO

 • Izvješće o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije
 • Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 02/2005
 735.77 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o dodjeli županijskih nagrada
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2005. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funckija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2005. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavoske županije u 2005. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavoske županije u 2005. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2005. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
 • Odluka o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći Državnog proračuna za 2005. godinu općinama i gradovima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o darivanju zgrade Općini Kutjevo
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume na lokalitetu kamenoloma Čukur
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume radi izgradnje šumske ceste "Pauljače – Staro Zvečevo"
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2005. godinu
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2005. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2005. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu za 2004. godinu i Programa rada Županijskog poglavarstva za 2004. godinu
 • Zaključak o usvajanju Sporazuma o razvoju gospodarskih projekata između Požeško-slavonske županije (Republika Hrvatska) i Savezne pokrajine Steiermark (Republika Austrija),i sporazuma o osnivanju partnerstva između Požeško-slavonske županije (Republika Hrvatska) i županije Tolna (Republika Mađarska)

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o prioritetima za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2005. godini
 • Zaključak o prihvaćanju zahtjeva s područja Požeško-slavonske županije za financiranje sredstvima Fonda za regionalni razvoj
 • Odluka o dodjeli koncesije na vodama radi izgradnje prijelaza
OSTALO
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli Stipendije Županije
 • Program rada Županijskog poglavarstva u 2005. godini

Glasnik br. 01/2005
 332.65 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za proračun i financije
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik (pročišćeni tekst)

OSTALO

 • Odluka o dodjeli Stipendije Požeško-slavonske županije
 • Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik (pročišćeni tekst)