Upravni odjel za javne financije

Upravni odjel za javne financije je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativno-tehničke, upravne i druge stručne poslove vezane uz proračun Županije, materijalno-financijsko poslovanje upravnih tijela županije:

Upravni odjel za javne financije obavlja sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije;

- poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa;

- poslove pripreme nacrta proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata te nacrta izmjena i dopuna proračuna,

- sastavljanje godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna;

- vođenje evidencije prihoda i rashoda te izrade periodičnih i godišnjih financijskih izvješća i Županije i proračunskih korisnika;

- poslovi na uspostavi financijskog upravljanja i kontrola te poslovi u vezi sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti;

- poslovi praćenja i proučavanja problematike planiranja i izvršavanja proračuna gradova i općina, pripreme mjera pospješivanja njihovog financiranja te prijedloga osiguranja dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna;

- poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije;

- poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrta akata;

- poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom;

-  računovodstveno-knjigovodstvene te poslove materijalno-financijskog poslovanja upravnih tijela;

- poslove blagajne i obračuna plaća zaposlenih i

- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

UO ZA JAVNE FINANCIJE

Tel: 034/290-230

Fax: 034/290-213

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt osoba Upravnog odjela za proračun i financije
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Damir Jakoubek, dipl. oec.  pročelnik 034/290-229