Ustrojstvo županije

Požeško-slavonska županija utvrđena je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kao  jedna od 20 hrvatskih županija.

Županija se prvi put spominje 1210. godine, kao Požeška županija sa sjedištem u požeškoj utvrdi, današnjem Starom gradu u središtu Požege. Smatra se kako je Požeška županija postojala od 12. stoljeća i da joj ondašnje granice uglavnom odgovaraju današnjima: Pakrac i Psunj na zapadu, Velika i Papuk na sjeveru, Pleternica i Požeška gora na jugu te Dilj gora i Čaglin na istoku.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 i 106/03), županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa.


Požeško-slavonska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

  • školstvo
  • zdravstvo
  • prostorno i urbanističko planiranje
  • gospodarski razvoj
  • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

Administrativno je Požeško-slavonska županija podijeljena na 10 teritorijalnih jedinica lokalne samouprave - na 5 gradova i 5 općina.

  • Gradovi su: Požega, Pakrac, Pleternica, Lipik i Kutjevo
  • Općine su: Brestovac, Kaptol,Velika, Čaglin i Jakšić

Sjedište Požeško-slavonske županije je u Požegi.