Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županijeJavna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije osnovana je odlukom o osnivanju koju je donijela Županijska skupština Požeško-slavonske županije 14.ožujka 2008. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda upisana je 17. studenog 2008 godine., pod matičnim brojem 02463776, čime je stekla status pravne osobe.

 

Djelatnost Javne ustanove obavlja se kao javna služba. Ustanovom upravlja upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana.

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05) Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja.

Zaštita prirode obavlja se sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove.

ZAŠTIĆENA PODRUČJA:

Na području Požeško-slavonske županije pod zaštitom su trenutačno četiri objekta i to:

  • Sovsko jezero  - zaštićeni krajobraz
  • Park  u Trenkovu - spomenik parkovne arhitekture
  • Park u Kutjevu - spomenik parkovne arhitekture
  • Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku - spomenik parkovne arhitekture

U narednom razdoblju, do ulaska Hrvatske u EU, moglo bi se još desetak lokaliteta koji su ušli u projekt NATURA 2000, staviti pod privremenu ili trajnu zaštitu u Požeško-slavonskoj županiji.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije


Županijska 7

34000 POŽEGA

Tel.: 034/290-270

Faks: 034/271-364

web adresa: www.priroda-psz.hr

 

 

Kontakt osobe iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
dr.sc. Ivica Samarđić Ravnatelj ustanove 034/290-270
Marijana Grizelj-Paulić, upr.prav. Administrativno-računovodstvena referentica 034/290-244