Školske ustanove

O.Š. DRAGUTINA LERMANA
34322 Brestovac
Požeška 45

O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ
Trg bana Josipa  Jelačića 7
34330 Velika , p.p. 28

O.Š. VLADIMIR NAZOR
Mlinska 33, Trenkovo
43300  Velika

O.Š. VILIMA KORAJCA
Školska 12
34334 Kaptol, p.p. 1

O.Š. MLADOST
Kolodvorska 2
34308 Jakšić, p.p. 3

O.Š. ZDENKA TURKOVIĆA
Republike Hrvatske 26
34340 Kutjevo, p.p. 9

O.Š: STJEPANA RADIĆA
V. Nazora 3
34350 Čaglin, p.p. 2

O.Š. FRA KAJE ADŽIĆA
Školska bb
34310 Pleternica

O.Š. BRAĆE RADIĆA
Blnička 55
34550 Pakrac, p.p. 21

O.Š. GRIGORA VITEZA
Atunovačka 29
34543 Poljana, p.p. 1

O.Š. LIPIK
Školska 25
34551 Lipik, p.p. 22


SREDNJE ŠKOLE - OSNIVAČ ŽUPANIJA


GIMNAZIJA
Dr.F.Tuđmana 4/a
34001 Požega, pp 613

TEHNIČKA ŠKOLA
Ratarnička 1, p.p 608
34001 Požega

EKONOMSKA  ŠKOLA
Osječka 33, p.p. 616
34001 Požega

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENA ŠKOLA
Ratarnička 3, p.p. 614
34001 Požega

OBRTNIČKA ŠKOLA
Osječka 33, p.p 609
34001 Požega

ĐAČKI DOM
Ratarnička 2,  p.p. 716
34001 Požega

SREDNJA ŠKOLA PAKRAC
Bolnička 59, p.p. 32
34550 Pakrac

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA
S. Radića 3, p.p. 612
34001 Požega