Petak, 15 Rujan 2023 11:11

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana PSŽ i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana PSŽ

 

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Prostornog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije (dalje u tekstu: Strateška studija) u jedinstvenom postupku koje koordinira i provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije.

Javni uvid i javna rasprava Izmjena i dopuna Prostornog Plana i Strateške studije provodit će se u trajanju od trideset (30) dana, od 22. rujna 2023. godine do 23. listopada 2023. godine.

Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u Stratešku studiju i Izmjene i dopune Prostornog plana, u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega, svakog radnog dana od 8:00-14:00 sati.

Strateška studija i Izmjene i dopune Prostornog plana bit će s danom početka javne rasprave dostupne i na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije (www.pszupanija.hr) i Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije (www.zpu-psz.hr ).

Javno izlaganje, u svezi predmeta javne rasprave, održat će se 5. listopada 2023. godine, s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34 000 Požega.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti, u svezi predmeta javne rasprave, mogu se upisati u knjigu/bilježnicu primjedbi koja se nalazi uz izloženu dokumentaciju na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik u vrijeme trajanja javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Županijska 7, Požega (uz naznaku: Javna rasprava-Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog Plana i Strateška studija).

Obavijest o provođenju javne rasprave dostupna ovdje.

Pročitano 279 puta