Ponedjeljak, 05 Lipanj 2023 14:53

Otvoreni radovi na gradilištu UPOV Pleternica – vrijednost uređaja 5,8 milijuna eura

 

U okviru EU Projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ otvoreni su radovi na lokaciji gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okviru ugovora „Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Pleternica 15.300 ES)“, a uređaj će biti smješten neposredno uz ušće rijeke Londže uz Orljavu, između ceste Pleternica – Frkljevci i novouređenog korita rijeke Orljave.

Ovom prigodom direktor tvrtke Tekija d.o.o. Anto Bekić istaknuo je kako je ugovor o projektiranju i izgradnji uređaja sklopljen krajem 2021. godine sa zajednicom ponuditelja, tvrtkama RICO d.o.o. i HIDROINŽENJERING d.o.o. iz Ljubljane te tvrtkom PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. iz Požege.

„Od tada su izrađeni idejni i glavni projekti, ishođene su lokacijska i građevinska dozvola, a evo danas imamo zadovoljstvo biti na otvorenju samih radova. Završetak radova predviđen je do kraja srpnja 2024. godine do kada bi trebao biti obavljen pokusni rad te bi uređaj bio kompletno pušten u funkciju. Bitno je spomenuti da će se na ovaj uređaj sustavom odvodnje dovesti otpadna voda iz cijeloga grada Pleternice, općine Jakšić, te iz jednog dijela prigradskih naselja grada Požege.“ – rekao je direktor Bekić te istaknuo kako je ugovorena vrijednost uređaja otprilike 5,8 mil eura, a najvećim dijelom financira se iz EU Kohezijskog fonda.

Ciljevi projekta su izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja, pročišćavanja kapaciteta 15.300 ekvivalentnih stanovnika, kao i izgradnja i proširenje sustava odvodnje – cca 45 km mreže kojim se obuhvaća 20 naselja, povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s 52% na 90%, a pokrivenosti sa 59% na 100% - 1.543 novih priključaka.

Još jedan od važnih ciljeva ovog velikog projekta također su i povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s uvođenjem ekonomske cijene vode – Zaštita vodozaštitnih područja aglomeracije od utjecaja otpadnih voda.

„Imat ćemo treći stupanj pročišćavanja, po cjelinama to su mehanička obrada voda kroz uklanjanje otpada, pijeska i masti, zatim biološka obrada otpadnih voda, obrada otpadnog zraka i na kraju ispust pročišćene vode u recipijent rijeku Orljavu. Imat ćemo kvalitetniju vodu u rijeci Orljavi, čime će zaštita okoliša biti na zavidnom nivou, a građani će imati bolje uvjete života nego sada“ – istaknuo je Janez Škrabec, izvršni direktor tvrtke RIKO d.o.o.

Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić izrazila je zadovoljstvo zbog početka fizičkih radova na projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te apelirala na izvođače radova da se taj dio završi što prije kako bi cijeli projekt aglomeracije Pleternica bio funkcionalan.

Projekt „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ spada u velike i značajne infrastrukturne projekte, a ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija, Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave, a njegovim završetkom građani će dobiti nove kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima.

Ovom prigodom županica Antonija Jozić rekla je kako je ovo jedan od tri velika projekta izgradnje vodnokomunalne infrastrukture na području Požeško-slavonske županije, uz aglomeraciju Požega i aglomeraciju Pakrac-Lipik. „Iskazujem iskreno zadovoljstvo što smo ovdje na početku radova UPOV Pleternica te se također nadam da će radovi na mreži aglomeracije Pleternica krenuti boljim intenzitetom kako bi svi naši sugrađani mogli imati mogućnost priključenja na kanalizaciju“ - istaknula je županica Jozić.

Pročitano 570 puta