Srijeda, 07 Rujan 2022 14:10

Caritas Požeške biskupije predstavio projekt pomoći najpotrebitijima

 

„Pro Vita et Familia“ hvalevrijedan je projekt čiji je cilj ublažavanje najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama, poput hrane i/ili osnovne materijalne pomoći, ciljnim skupinama kao što su samci i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Marijana Obradović, voditeljica pripreme i provedbe EU projekata istaknula je kako će ovakvim načinom pomoći krajnjim korisnicima biti osigurana potpora u hrani kao što su obroci, paketi hrane, prikupljanje i distribucija donacija u hrani, materijalna pomoć u smislu osnovnih higijenskih proizvoda, odjeće, školskog pribora, opreme za novorođenčad i sl. U projekt su također uključeni i troškovi kupnje osnovne materijalne pomoći i troškovi kupnje osobnih zaštitnih materijala i opreme za potrebite, kao i tehnička pomoć za nabavu vozila, IT i/ili ostale opreme i materijala nužnih za provedbu aktivnosti.

Krajnjim korisnicima biti će pružena pomoć u obliku popratnih mjera kao što su i savjetovanje o uravnoteženoj prehrani te će tako biti provedeno sveukupno 3 savjetovanja za najmanje 150 djece u Katoličkim osnovnim školama u Požegi, Virovitici i Novskoj. U suradnji s Obrtničkom školom Požega, također će biti odrađene radionice za 150 korisnika u kojima će sudjelovati 90 djece i 60 odraslih u sklopu koje će se izraditi kalendar u minimalno 300 primjeraka sa 12 recepata za pripremu tradicionalnih i zdravih jela, dok će uz angažman vanjskog suradnika za najmanje 100 djece biti pružena psihološka i terapijska podrška.

Mario Večerić, ravnatelj Caritasa Požeške biskupije pobliže je objasnio kako je zamišljena provedba projekta za najpotrebitije u Požeškoj biskupiji te istaknuo kako su na samom početku provođenja projekta dogovorili koordinacijske centre u svim biskupijskim dekanatima.

„Svećenici po dekanatima dogovorili su se tko će biti koordinator na području svakog dekanata, a koji će biti usko povezan s voditeljicom projekta, a onda i s volonterima župnih Caritasa tj. voditeljima odbora za karitativnu djelatnost pri Župnim pastoralnim vijećima. Formirali smo također Zahtjev za humanitarnu pomoć krajnjeg korisnika kojeg su koordinatori zajedno s volonterima ispunjavali u svakom domu kojega su obišli te isti predali voditeljici projekta. Tako je učinjen prvi korak prikupljanja primatelja usluga iz ovog projekta.“ – istaknuo je Večerić.

Početnoj konferenciji projekta ispred Požeško-slavonske županije prisustvovao je i zamjenik županice Ferdinand Troha koji je sve prisutne pozdravio u ime županice Antonije Jozić te čestitao na ovom lijepom projektu.

„Uvijek veseli kad se pomaže najpotrebitijima. Znam da je uloženo puno truda i znanja da se ovaj projekt realizira, a danas ne samo da trebate biti ponosni nego vjerujem da vam je to inspiracija i za daljnju budućnost. O svemu ovome puno se može pričati međutim, ipak se sve sažme u jednu jedinu riječ – hvala!“ – rekao je Troha.

Pročitano 2195 puta