Ponedjeljak, 28 Ožujak 2022 09:41

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

 

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Svi potrebni dokumenti mogu se pronaći na web stranici Ravnateljstva

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

- dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice

- potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude 

Poziv se odnosi na:

- vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice

- vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje 

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljati će mjesno nadležne službe civilne zaštite.  

Pročitano 4958 puta