Četvrtak, 21 Listopad 2021 13:06

„Planom razvoja Požeško – slavonske županije imat ćemo jasno definirane pravce za razvitak županije“

 

U Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije održana je 12. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije, na kojoj su uz predsjednicu Partnerskog vijeća, županicu Antoniju Jozić prisustvovali i ostali članovi te predstavnici Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije.

Na sjednici je članovima prezentiran konačni nacrt  Plana razvoja Požeško-slavonske županije za period od  2021.-2027. godine sa naglaskom na; Osnovnu analizu, SWOT analizu, Viziju razvoja, Strateški okvir i Strateške projekte.

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) dao je svoje prethodno vrednovanje na konačan nacrt Plana razvoja PSŽ za period od 2021.-2027., a dr.sc. Sanja Maleković iz IRMO-a prezentirala je Konačno izvješće vrednovanja. Posebno je naglasila i pohvalila dobru suradnju i izrazito dobar rad Županije i Regionalnog koordinatora-Panore na stvaranju novog Plana razvoja PSŽ.

Uslijedilo je izlaganje Senke Horvat, ravnateljice RKR PSŽ-Panora, koja je dala pregled do sada izrađenih dijelova dokumenta te posebno istaknula pokazatelje ishoda i indikativni financijski okvir za provedbu posebnih ciljeva koji su novoizrađeni dijelovi Plana razvoja.

Županica Antonija Jozić predstavila je Strateške projekate koji su kao takvi istaknuti u Planu razvoja, a čija realizacija će imati snažan utjecaj na razvoj naše Županije. Prezentirala je 14 projekata iz nadležnosti županije te 13 projekata čija provedba nije u nadležnosti županije, ali su od strateškog značaja. „Važno je naglasiti kako je pri izradi Plana razvoja PSŽ bilo bitno uskladiti ga s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine te kako će nam Plan razvoja i strateški projekti definirani u njemu davati jasne i realne pravce za razvitak naše županije.“ - naglasila je županica.

Članovi Partnerskog vijeća jednoglasno su usvojili konačan nacrt Plana razvoja PSŽ za razdoblje 2021.-2027. godine, nakon čega će se staviti na javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 30 dana te su sve institucije i građani Požeško-slavonske županije pozvani dati svoje komentare i doprinos ovom važnom dokumentu.

Otvoreno je Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Plan razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine, a sve informacije možete pronaći ovdje.

Pročitano 632 puta