Petak, 23 Srpanj 2021 07:27

Izrada Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021. – 2025. obveza svih jedinica lokalne i regionalne samouprave

 

Županica Jozić održala je Koordinaciju s gradonačelnicima i načelnicima, na kojoj su uz županicu prisustvovale Senka Horvat, ravnateljica Regionalnog koordinatora razvoja Požeško – slavonske županije i Sunčica Bajić, pročelnica Ureda za unutarnju reviziju.

Tema sastanka bila je izrada Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine, koji temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH župani, gradonačelnici i načelnici imaju obvezu izraditi i donijeti. S obzirom da se programi sada izrađuju prvi put i rok za donošenje istih je 120 dana od stupanja na dužnost, na koordinaciji su pružene sve dostupne relevantne informacije o metodologiji izrade te problemima koji se u tom procesu mogu pojaviti.

S obzirom da većina jedinica lokalne samouprave nema usvojene svoje planove razvoja ili su oni u postupku izrade i donošenja, županica je predložila da se proračuni općina i gradova povezuju s ciljevima i mjerama iz nacrta Plana razvoja Požeško-slavonske županije. Na taj način bit će olakšano i ujednačeno praćenje ostvarenja ciljeva iz strateških dokumenata, kako na županijskoj, tako i na nacionalnoj razini. S obzirom na obvezu polugodišnjeg izvještavanja o izvršenju Provedbenog programa posebno je istaknula važnost ovog dokumenta u dijelu praćenja i procjenjivanja uspješnosti ostvarivanja definiranih ciljeva na kraju mandata. Isto tako, zbog kratkog roka za izradu i ograničenih ljudskih resursa lokalnih jedinica, ponudila je svim gradonačelnicima i načelnicima savjetodavnu pomoć djelatnika koji sudjeluju u izradi županijskog provedbenog programa.

Pročitano 933 puta