Četvrtak, 15 Srpanj 2021 07:31

Zamjenik Troha na prvom sastanku župana nakon lokalnih izbora

Hrvatska zajednica županija organizirala je prvu sjednicu kolegija župana, a na kojoj je prisustvovao zamjenik županice Ferdinand Troha. Glavna tema sjednice bila je vezana uz centre za gospodarenja otpadom. Sjednici kolegija, tom prilikom, prisustvovao je i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, koji je naglasio kako uspostava učinkovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom zahtijeva partnerski odnos svih sudionika; Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne i regionalne samouprave i građana. U tom kontekstu istaknuo je i važnost županija u razvoju projekata koji bi riješili obradu miješanog komunalnog otpada, ali i aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Darko Koren, potpredsjednik Hrvatske zajednice županija i koprivničko-križevački župan istaknuo je kako su centri jedan od ključnih elemenata za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Dodao je da je svaki centar za gospodarenje otpadom individualni projekt pa, sukladno tome, treba pristupiti i rješenjima.

Detaljno stanje stupnja realizacije sustava gospodarenja otpadom predstavio je Josip Grgić, voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Od trinaest centara trenutno rade samo dva – Kaštijun i Marišćina, a Biljane Donje i Bikarac su u procesu izgradnje. Centri Piškornica, Doline, Tarno, Babina Gora, Lećevica i Lučino Razdolje su u postupku javne nabave za izgradnju, dok su Šagulje, Grad Zagreb i Orlovnjak u pripremi dokumentacije za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Jedna od tema bile su i planirane aktivnosti Zajednice za naredno razdoblje gdje će poseban naglasak biti stavljen na sljedeće teme: efikasnije upravljanje školama i institucijama u nadležnosti županije, uvođenje kvalitetnog javnog linijskog prijevoza, decentralizacija dijela državne imovine EU projekti te pitanje rješavanja zahtjeva vezanih uz imovinsko-pravne odnose na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Na kraju sjednice je dogovoreno kako će se u rujnu održati još jedan kolegij župana kao priprema za izbornu Skupštinu Hrvatske zajednice županija na kojoj će se birati novo vodstvo Zajednice za iduće dvije godine.

Pročitano 1704 puta