Utorak, 13 Travanj 2021 13:13

Konstituiran Savjet mladih Požeško-slavonske županije

U Velikoj županijskoj vijećnici, održana je  konstituirajuća sjednica 4. saziva Savjeta mladih Požeško-slavonske županije.

Savjet mladih Požeško-slavonske županije osnovan je na temelju Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14) i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 4/14 i 2/15), kao savjetodavno tijelo Požeško-slavonske županije s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini, sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u Požeško-slavonskoj županiji.

Za predsjednika Savjeta mladih Požeško-slavonske županije, jednoglasno je izabran Matej Babić iz Požege, a Mateo Pejaković iz Požege za zamjenika predsjednika Savjeta.

Pročitano 1209 puta