Srijeda, 15 Srpanj 2020 11:57

Požeško-slavonska županija dobila priznanje za transparentnost županijskog proračuna

 

Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. godine rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 567 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, a Požeško-slavonska županija dobila je ocjenu odličan za proračunsku transparentnost.

Istraživanjem se željelo utvrditi količinu pravovremenosti objavljenih dokumenata te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brojem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2019. do travnja 2020 godine, a to su – godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu, polugodišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu, prijedlog proračuna za 2020. godinu, izglasani proračun za 2020. godinu i proračun za građane za 2020. godinu. Budući da se promatrala dostupnost pet proračunskih dokumenata otvorenost se kretala od 0 do 5, Požeško-slavonska županija je osvojila maksimalan broj bodova.

“Naša županija je i ove godine dobila ocjenu 5 za transparentnost proračuna, što znači da smo objavili sve naše dokumente za koje smo imali tu obvezu. Provjeravala su se godišnja izvješća proračuna za 2018 i 2019. godinu, prijedlog proračuna za 2020, izglasan proračun za 2020 te proračunski vodič za građane za 2020. godinu. Ovo je potvrda da radimo sukladno zakonu, smjernicama i obvezama koje imamo. Moram reći i da smo jedna od rijetkih županija koje su dobile to priznanje, ali i dodati kako ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Sva sredstva koja budu u proračunu i koja budu kroz projekte dolazila u našu županiju bit će prikazana javnosti.” - rekao je župan Alojz Tomašević.

Pročitano 1644 puta