Utorak, 14 Travanj 2020 07:37

Županija danas slavi 810 godina od prvog spomena i 27. obljetnicu

 

Povodom 810 godina od prvog spomena naše županije i 27. obljetnice u novijoj hrvatskoj povijesti, na događanja u protekloj godini svrnuo se župan Alojz Tomašević.

 

"Poštovani žitelji Požeško – slavonske županije,

kao i svake godine, naša najljepša županija slavi svoj Dan i to svoju 27. obljetnicu. Ova godina je po puno stvari posebna, a tako i po tome što Požeško – slavonska županija ove godine bilježi čak 810. godina od prvog spomena. Kroz svoju dugu tradiciju Požeško – slavonska županija prošla je brojna turbulentna razdoblja koja su je obilježila i ostavila traga, ne samo na vizurama građevina, nego i na samom mentalitetu naših ljudi, koje krasi onaj istinski slavonski ponos. Na ovu 810. obljetnicu, ne samo naša županija, ne samo naša Domovina, nego cijeli svijet prolazi kroz još jedno turbulentno i nesvakidašnje razdoblje, koje ostavlja traga na svima nama. Dan naše županije nažalost nećemo moći proslaviti onako kako smo željeli, no to uopće nije važno. Važno je, u ovoj pandemiji, štititi svoga bližnjega i sebe.

Ovoga dana, svakako se želimo prisjetiti i velikana naše županije u kulturnom, gospodarskom, znanstvenom i javnom životu.

Među njima, posebno mjesto zauzimaju hrvatski branitelji, oni koji su svoje živote utkali u domovinu u kojoj danas živimo, suverenu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Stoga im i na današnji dan iskazujemo posebnu čast i pijetet, suosjećajući sa njihovim obiteljima.

Kako Dan naše županije nećemo obilježiti kao i do sada, na ovaj način dotaknuti ćemo se svega onoga što smo zajedničkim snagama kroz zadnju godinu uspjeli postići za boljitak svih nas. Prvenstveno, Požeško – slavonska županija ima ogromne mogućnosti za razvoj od poljoprivrede, prehrambene, drvne i metalne industrije do turizma, zbog čega su joj Rimljani i dali naziv Zlatna dolina.

Zajedno sa svojim suradnicima nastojim doprinijeti svekolikom razvoju gospodarstva, budući je ono pokretač cjelokupnog razvoja. Županija u svom djelokrugu obavlja niz poslova, a koji su vezani uz sve naše stanovnike na razne načine; kroz obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, prometnu infrastrukturu, civilne udruge,  sport, vatrogasnu zajednicu i sl. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, tijekom 2019. godine započelo je i pripajanje ureda državne uprave županijama, a što je početkom 2020. godine i provedeno. Vlada Republike Hrvatske donijela je zakonski okvir koji su županije preuzele poslove ureda državne uprave, čime su dobile priliku izravno odgovarati na potrebe građana te im omogućiti bržu i efikasniju uslugu, a pri tome smo i smanjili broj zaposlenih za oko 20 radnih mjesta. Objedinjavanjem i samostalnim izvršenjem aktivnosti unutar različitih resora županije će sada moći značajnije participirati u vlastitoj lokalnoj zajednici te građanima i poduzetnicima omogućiti rješavanje brojnih predmeta na jednom mjestu. Od 1. siječnja 2020. godine, službenici nekadašnjeg Ureda državne uprave u Požeško – slavonskoj županiji, vode se pod okriljem Požeško-slavonske županije. Županija je do sada imala šest upravnih odjela, a preuzimanjem poslova od sada ima sedam upravnih odjela. Postupalo se prema uputama Ministarstva uprave te je osnovan samo jedan novi upravni odjel, a to je Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – prave poslove, u koji pripadaju poslovi koji imaju svoj specifikum, kao što su matičarstvo, izvlaštenje i sl.

Želim sve vas upoznati, sa, ne samo mojim nastojanjima, nego nastojanjima svakog djelatnika Županije, da svojim radom doprinese razvoju i što boljim uvjetima za sve stanovnike naše predivne Županije. Prema tome, pokušat ću vam u kratkim crtama predstaviti naš rad u proteklom razdoblju.

Svakodnevno, moji suradnici i ja, borimo se za razvoj naše Županije i to kroz razne projekte koje zajednički pripremamo, a u vrijednosti su i nekoliko milijardi kuna. Ako bi krenuli od gospodarstva, jedna od najvažnijih grana je naravno poljoprivreda, a koja svakodnevno sve više dobiva na značaju.

U našoj županiji postoji preko 5000 OPG-ova. Požeško-slavonska županija stoga je donijela programe potpora poljoprivredi prema kojima dodjeljujemo potpore za sufinanciranje nabave opreme, sudjelovanja na sajmovima i sl.

Ovdje svakako valja spomenuti i navodnjavanje poljoprivrednih površina. U Županiji postoji dva sustava navodnjavanja, koje koriste deseci OPG-ova i pojedine tvrtke. Također, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu vratio je raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem jedinicama lokalne samouprave odnosno općinama i gradovima, što je iznimno pozitivno jer cilj je naravno olakšati raspolaganje zemljištem i njegovo okrupnjavanje kako bi ono zapušteno i nekorišteno dobilo svrhu.

U tijeku 2018. godine, Županija je potaknula projekt izgradnje ULO hladnjače kapaciteta 3.000 tona i vrijednosti oko 30 milijuna kuna. Tim projektom želimo unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju stvarajući proizvode veće dodane vrijednosti, ostvariti nova radna mjesta i mladima omogućiti ostanak. Županija također svesrdno radi na ustrojavanju proizvođačke organizacije, kako bi u suradnji s privrednicima osigurali što bolju proizvodnju, a ujedno i tržište.

Svojim poduzetnicima također pomažemo, kroz sufinanciranje kamata na kredite, sufinanciranje sudjelovanja proizvođača na međunarodnim sajmovima i sl.

Požeško-slavonska županija kao osnivač osnovnih i srednjih škola radi, u okviru zakonskih mogućnosti, na promicanju i poboljšanju školstva, pa je i ove godine provedeno nekoliko projekata energetske obnove škola. Kroz fondove Europske unije povukli smo najviše sredstava na razini Republike Hrvatske za obnovu škola, i to više od 53 milijuna kuna za 21 školsku zgradu. Neke od najvećih su svakako za OŠ u Pleternici skoro 17 milijuna kuna, za školu u Jakšiću oko 5 milijuna kuna…

Jedan od projekata na koji smo iznimno ponosni, i koji ide sada već nekoliko godina, je svakako sporazum o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata i učenika srednjih škola, popularno nazvan „studentski vlak“ koji je potpisan između Županije i Hrvatskih željeznica, temeljem kojega se studenti i učenici besplatno voze na relacijama Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica i Požega – Zagreb – Požega, a koji je ispunio sva očekivanja i pomogao mladim ljudima u njihovom životnom putu. Za besplatnu vožnju studenata  izdvojeno je iz Županijskog proračuna 450.000,00 kuna. Kako je i najavljivano, svakodnevno se intenzivno radi na uspostavljanju boljih veza i prijedlozima sufinanciranja studenata na relaciji Požega – Osijek – Požega te zajedničkim snagama sa HŽ Putničkim prijevozom pokušavamo pronaći najbolju alternativu za navedeni pravac, koji nažalost zbog nedostatne infrastrukture nije u funkciji.

No, kada govorimo o mladima, moramo istaknuti i brigu o starijim osobama. Projektu energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe u Požegi u vrijednosti je od oko 11 milijuna kuna.

Također, kako bi pridonijeli razvoju turizma, Požeško-slavonska županija je od Kutjeva d.d. kupila dvorac u Trenkovu za što je izdvojeno 1.627.840,50 kuna. Namjera je ovu destinaciju prijaviti putem projekata Europske unije na natječaje te obnoviti dvorac i stvoriti prepoznatljivu priču o barunu Trenku. Ovo ulaganje je ulaganje u održavanje kulturne baštine i turizam županije.

Projekt koji zajedno provede Turistička zajednica i Županija je „Program poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini“. U   2019. godine zaprimili smo i riješili zahtjeve 15 korisnika koji su povećali broj ležajeva za 93, te za to ostvarili potporu u iznosu 337.500,00 kuna.

U 2019. godini realiziran je i projekt Međunarodne biciklističke utrke Cro Race koja je prošla kroz Požeško-slavonsku županiju odnosno veći dio gradova i općina naše županije, a čiji su prekrasni kadrovi uživo emitirani u 190 zemalja svijeta čime smo željeli doprinijeti prepoznatljivosti naše županije.

Kada nadalje govorimo o projektima Županije, kao jedan od najvažnijih projekata, kako egzistencijalnih, tako i kada govorimo o obrani od poplava, o navodnjavanju, a ujedno i kao posebice važan turistički projekt je svakako akumulaciju Kamenska.

Zbog poplava, ali naravno i suša, koje su pogađale našu Županiju, u suradnji sa  Hrvatskim vodama radimo na izradi projektne dokumentacije i izgradnji višenamjenske akumulacije Kamenska, koja bi uz zaštitu od voda bila i u funkciji daljnjeg razvoja županije na području poljoprivrede, turizma i energetike, a čija investicija iznosi 400 milijuna kuna.

Valja ovdje spomenuti i tri aglomeracije, Požega, Pleternica te Pakrac-Lipik čija je ukupna vrijednost oko 500 milijuna kuna.

Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije sustavno radi na projektima.  Od osnutka kao Regionalna razvojna agencija Panora, a danas kao Regionalni koordinator razvoja Požeško – slavonske županije:

 • četvrta županija smo po sredstvima povučenim iz Europske unije
 • trenutno se provodi preko 30 projekata ukupne vrijednosti preko 190 milijuna kuna,
 • u pripremi, prijavljeno ili na ocjenjivanju je 30-ak projekata u vrijednosti preko 160 milijuna kuna.

U fazi pripreme su veliki projekti uključeni u Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema ukupne vrijednosti preko 200 milijuna kuna, a to su:

 • projekt „Svijet graševine“ (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) u vrijednosti preko 60 milijuna kuna,
 • „ Požeške bolte“ (Požeška kuća i Muzej Požega)  u vrijednosti oko 40 milijuna kuna,
 • „Terme Lipik“ (Villa Zinke, Narodne kupke, perivoj) u vrijednosti preko 70 milijuna kuna, i projekt,
 • „Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani“ u vrijednosti 35 milijuna kuna.

Također, Razvojnim  sporazumom  predviđeno je i financiranje izrade projektne i tehničke dokumentacije za pripremu strateških projekata u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna kuna, a to su:

 • Kuća graševine,
 • Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije,
 • Poljoprivredno-prehrambeni-biotehnološki centar,
 • Znanstveni centar za razvoj medicine i zdravstvenog turizma.

            Županija požeško-slavonska vodi brigu o zdravlju svojih stanovnika kroz zdravstvene institucije: bolnice, domove zdravlja, zavod za javno zdravstvo i druge. Kada govorimo o zdravstvu, svakako vrlo važni projekti su projekti koji se trenutno provode u Općoj županijskoj bolnici Požega, a to su „Zajedno do zdravlja“ i projekt energetske obnove. Vrijednost projekata na požeškoj bolnici je oko 50 milijuna kuna, a na pakračkoj oko 13 milijuna kuna. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije u suradnji sa Županijom nabavio je četiri nova sanitetska vozila i tri vozila za potrebe Palijativne skrbi Patronažne zdravstvene zaštite. Županija je u ovom projektu sudjelovala s 1,1 milijuna kuna. Na raznim objektima kojima upravljaju ustanove, a kojima je osnivač Županija do danas imamo projekata u različitim fazama provedbe u vrijednosti od oko 100 milijuna kuna.

U 2019. godini Županijska uprava za ceste izvršavala je radove redovitog održavanja na 104 županijske i lokalne ceste ukupne duljine 474,8 kilometara. Za radove na održavanju cesta uloženo je 20ak milijuna kuna. Izvršena je sanacija i presvlačenje te rekonstrukcija desetaka  kilometara županijskih i lokalnih cesta. Unatoč svim poteškoćama, u gradovima i općinama naše županije Županijska uprava za ceste brine se kako bi sve prometnice bile u punoj funkciji na dobrobit stanovnika tih mjesta.

Dobro upravljanje Županijom, dokaz je i petica za transparentnost koju je Županija dobila prethodne dvije godine, a koja podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. Naša Županija je korisnica aplikacije „Otvoreni proračun“ koja omogućuje općoj i stručnoj javnosti da se na jednostavan, transparentan i čitljiv način informira o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava.

Bezuvjetno mišljenje izraženo je Županiji, a kada govorimo o dobrom upravljanju te moram naglasiti da sam iznimno ponosan na činjenicu da je o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima i unutarnjim aktima izraženo takvo mišljenje.

Ono što je najvažnije je zadržati mlade ljude te poboljšati životni standard u našoj županiji.  Samo zajedničkim djelovanjem ka napretku možemo zaustaviti iseljavanje i pružiti mladim ljudima mogućnost da svoju budućnost grade u Požeško-slavonskoj županiji. Požeško – slavonska županija kroz niz proteklih godina stipendirala je studente na području Županije kako bi olakšali studentski život, ne samo njima, nego i njihovim roditeljima. Požeško-slavonska županija do sada isplaćuje stipendije za 52 studenta koji 10 mjeseci dobivaju 600 kuna. Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija za 25 novih studenata, što je ukupno 77 studenata koji primaju stipendiju. Ove godine Županija je raspisala natječaj i za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2019./2020. učenicima koji se obrazuju za poljoprivredno – prehrambena zanimanja. Stipendija se u školskoj godini 2019./2020. dodijelila svim učenicima upisanim u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno – prehrambenih zanimanja, a kojih je također  bilo 77, od koji je 14 učenika iz drugih županija. Mjesečni iznos stipendije je 500,00 kuna.

Županija je ove godine također pripremila poklon pakete za prvašiće, kako bi ima barem malo olakšali ovaj veliki korak u njihovom životu, a koji su se sastojali od osnovnog školskog pribora, kao što je blok za crtanje, pastele za bojanje, kolaž papir i td.

Jedno od važnijih ulaganja u obrazovanje je svakako i nabavka pametnih ploča osnovnim školama na području županije. Požeško-slavonska županija kupila je 21 pametnu ploču za 11 matičnih osnovnih škola na području županije, a vrijednost projekta je 525 tisuća kuna.

Također, ponosni smo na našu Glazbenu školu te njihove uspjehe te smo sufinancirali kupnju novoga koncertnoga klavira. Koncertni klavir marke Steinway & Sons D-274 dug je gotovo 3 metra i 500 kg težak te će krasiti Koncertnu dvoranu, a povodom njegove inauguracije, Glazbena škola Požega organizirala je koncert, na kojemu je poznati pijanist Aljoša Jurinić prezentirao svu raskoš zvukovnih mogućnosti vrijednog instrumenta. Vrijednost koncertnog klavira je milijun i 260 tisuća kuna, od toga je osnivač škole Požeško-slavonska županija osigurala 365 tisuća kuna.

Naša prekrasna županija, na strateškome je položaju te ima ogromne potencijale za razvoj kroz poljoprivredu, kao i ostale grane industrije te moramo učiniti sve kako bi ovome kraju vratili stari sjaj i omogućili što bolji gospodarski razvoj. Vlade Republike Hrvatske i ministri daju zamah u razvoju, a pogotovo kroz projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“.

Također želim naglasiti kako od pet slavonskih županija, jedino naša u svome imenu ima riječ „slavonska“, naša županija u centru je Slavonije, u najljepšem centru koji od davnina nosi značajno ime „Vallis Aurea“, a bogata je brdima, dolinama, obiluje prirodnim ljepotama i resursima, koje, u ovoj suncem okupanoj najljepšoj Županiji, moramo pokušati iskoristiti najbolje što znamo.

U svom izlaganju posebno se želim zahvaliti vama, dragi gospodarstvenici, što svake godine ulažete sve više i to ne samo u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, nego i u postojeće kapacitete i ljude kako bi oni bili što sretniji i zadovoljniji. Vaša snaga i vaše sposobnosti daju vidljive rezultate. Naglašavam, kao i uvijek, kako su vam naša vrata uvijek otvorena, kako za suradnju tako i za pomoć, a koja će nam sada svima biti prijeko potrebna. Naši poljoprivrednici, obrtnici i radnici, vaš rad i trud naša su obveza kako bi vam na što bolji način uzvratili sve dobro što dajete svome kraju.

Veliko hvala i hrvatskim braniteljima, mojim suborcima, članovima njihovih obitelji koji su nas svojom ljubavlju prema Domovini najviše zadužili.

Zahvaljujem se i Vladi Republike Hrvatske, koja je u Slavoniji, ali i našoj županiji, vidjela potencijale koje imamo.

            I na kraju, želim reći kako imamo najvažniji od svih resursa – ljude. Naše drage žitelje, prelijepe nam županije, koji, svaki u svojim mogućnostima pomažu jedni drugima. To je onaj seljak u polju i među svojim životinjama, to je onaj radnik u nekoj od tvrtki, to je ona radnica u trgovini, vlasnik tvrtke, to je profesor, učenik, umirovljenik, to je onaj vijećnik županijske skupštine, to su moji suradnici, djelatnici županije, to su gradonačelnici i načelnici, dakle svi oni ljudi koji svakodnevno rade i bore se za svekoliki boljitak.

            Najbolji dokaz našem revnom, marljivom, odgovornom i ponosnom slavonskom čovjeku, su svi zdravstveni djelatnici, djelatnici policijske uprave, članovi stožera civilne zaštite i svi oni koji svojim nesebičnim obolom pomažu u što bržem prolasku ove pandemije, epidemije, odnosno krize koja nas je zadesila. Svima njima, ali i svim ostalim žiteljima naše županije želim reći jedno veliko hvala, što svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem pokazuju odgovornost i koliko im je stalo do drugih.

Čuvajmo jedni druge, pomognimo starijima i nemoćnima,držimo socijalnu distancu te slušajmo sve upute Nacionalnog stožera civilne zaštite, tako ćemo najbolje sačuvati jedni druge i sebe.

Svima vama želim čestitati Dan Požeško – slavonske županije, želim vam puno zdravlja, sreće, osobnog zadovoljstva i poslovnog uspjeha!

Čuvao nas sve dragi Bog da možemo čuvati jedni druge!"

Pročitano 1706 puta