Utorak, 17 Ožujak 2020 08:48

Održana 14. sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

Vijećnici su odradili 14. sjednicu Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije, sa 24. točke dnevnog reda te su usvojene sve točke.

Županijska skupština, održana je, unatoč korona virusu te su poštovani svi higijenski uvjeti za održavanje iste. Županijski vijećnici, temeljem uputa Nacionalnog stožera, ministarstava i Stožera civilne zaštite Požeško – slavonske županije, sjedili su sa mjestom razmaka te su po ulasku u Veliku vijećnicu morali dezinficirati ruke.

Točke dnevnog reda bile su: 1. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Požeško-slavonske županije za 2018. godinu, 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana, 3. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, 4. Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada Požeško-slavonske županije, 5. Prijedlog Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske - dio parka u Trenkovu., 6. Plan djelovanja civilne zaštite Požeško-slavonske županije, 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Požeško-slavonske županije za 2020. godinu, 8. a) Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  na području Požeško-slavonske  županije za razdoblje od 2020.- 2023. godine, 9. Izvješće o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2013. – 2018. godine, 10. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2020. godini, 11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za  2020. godinu, 12. Prijedlog Odluke o Planu  rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2020. godinu, 13. Prijedlog Odluke o Operativnom planu  rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2020. godini, 14. Prijedlog Odluke o Operativnom planu  rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u  2020. godini, 15. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2020. godini, 16. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. god., 17. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2020. godini, 18. Prijedlog Odluke o ne davanju suglasnosti koncesionaru za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, 19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana o prijenosu – darovanju suvlasničkog dijela nekretnine, 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne, bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik o ispravku Odluke o usklađivanju i proširenju djelatnosti bolnice , 21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana za investicijsko ulaganje u prostorne kapacitete Bolnice, 22. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, 23. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, 24. Različito.

Pročitano 1473 puta