Četvrtak, 10 Listopad 2019 07:27

Potpisan  Ugovor Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

Potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, tvrtka Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga započela je provođenje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica – rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda“. Projekt je to koji se pripremao gotovo deset godina, a u svom opsegu radova obuhvaća i naselja općine Jakšić i dva naselja, Vidovce i Dervišagu s područja grada Požege. Projekt je vrijedan 177 milijuna kuna, a financiran je iz Europskog kohezijskog fondova, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u iznosu od 70%. Sufinancira ga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s 12,97%, Hrvatske vode s 12,97%, grad Pleternica s 2,64%, grad Požega s 0,76% i općina Jakšić s 0,59%.

Ugovor o izvođenju radova vrijedan 168 milijuna kuna potpisali su direktor Tekije d.o.o. Ante Kolić i direktor Presoflex Gradnje d.o.o. Ino Galić kao predstavnik zajednice ponuditelja u koji je uključena i slovenska tvrtka Riko d.o.o. Stručni nadzor radova vodi Investinženjering d.o.o. iz Zagreba. Početak radova određen je najkasnije 35 dana od potpisa ugovora, a rok završetka radova je 24 mjeseca od potpisivanja ugovora.

Potpisivanju ugovora nazočni su bili generalni direktor Hrvatskih voda Davor Đuroković i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić, gradonačelnica grada Pleternice Antonija Jozić, saborski zastupnik Franjo Lucić, zamjenik župana Željko Jakopović, gradonačelnik grada Požege, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević, koji je projekt započeo još dok je bio gradonačelnik Pleternice.

Projekt uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima, proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci. Radovi obuhvaćaju izgradnju kolektora ukupne duljine 44.650 metara, rekonstrukciju dva tlačna cjevovoda ukupne duljine 911 metara, izgradnje objekata u sustavu odvodnje sa 21 crpnom stanicom, 6 retencijskih bazena i 14 preljevnih građevina.

Projekt ima za cilj unapređenje sustava odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda na području grada Pleternice i okolnih naselja na jedinstveni UPOV Pleternica koji je projektiran za 15.300 stanovnika. Nakon izvedbe sustava javne odvodnje aglomeracije Pleternica očekuje se povećanje priključenosti sa dosadašnjih 52% kućanstava na 90%, odnosno priključenje na sustav javne odvodnje dodatnih 4.696 stanovnika s područja aglomeracije. U konačnici otpadna voda za 12.681 stanovnika pročišćavat će se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u 3. stupnju pročišćavanja nakon završenih radova.

Izvor: pozeska-kronika.hr

Pročitano 4283 puta