Četvrtak, 19 Rujan 2019 08:14

Održana 11. sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

Vijećnici su odradili 11. sjednicu Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije, sa 16. točaka dnevnog reda te su usvojene sve točke.

Točke dnevnog reda bile su: 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, 3. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine, 4. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe Požeško-slavonske županije, 5. Godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije za 2018. godini, 6. Prijedlog Odluke o kupovini dvorca u Trenkovu, 7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Požega o proširenju djelatnosti bolnice, 8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Požega o sklapanju Ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i izdavanju bjanko zadužnice, 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik o usklađenju i proširenju djelatnosti bolnice, sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, 10. Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana o prodaji  nekretnine u vlasništvu bolnice, 11. Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana za investicijsko ulaganje u prostorne kapacitete Bolnice, 12. Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o pokretanju postupka prijenosa vlasništva sa RH na Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, 13. Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Domu za starije i nemoćne osobe Požega za sklapanje ugovora i izdavanje bjanko zadužnice, 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja županu, 15. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi, 16.  Različito.

6. Točka koja je usvojena je prijedlog Odluke o kupovini dvorca u Trenkovu koji ima status kulturnog dobra te je u vlasništvu Kutjeva d.d.. Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan ga je prije prodaje ponuditi Republici Hrvatskoj, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na području gdje se nalazi što je Kutjevo d.d. i učinilo. Za dvorac i pripadajuće zemljište površine 39 064 kvadratna metra tražili su 550 000 eura. Požeško-slavonska županija pokazala je interes za kupnju ali, budući je dvorac u dosta lošem stanju i za obnovu će trebati znatna sredstva, za njega su ponudili 200 000 eura. Nova ponuda Kutjeva d.d. iznosila je 220 000 eura što je Skupština prihvatila. Polovica iznosa mora biti isplaćena do kraja godine a ostatak do 31.ožujka iduće godine. U planu je da se dvorac i park koji ga okružuje, obnove sredstvima kroz projekte Europskih fondova te se koriste za poboljšanje turističke ponude.

„Nakon 15 godina rada, tek na zadnjem rebalansu smo imali višak sredstava, a želimo ih usmjeriti upravo na ovakve aktivnosti. Smatramo kako je ovo prihvatljiva cijena, a pripremamo već kroz našu razvojnu agenciju projekt kojim ovo kulturno dobro želimo na pravi način valorizirati. Barun Trenk povijesna je osoba koju ne smijemo minorizirati samo kroz neke upitne legende već postaviti cijelu priču na atraktivan način. Dvorac s pripadajućim zemljištem može ponuditi mnogo od vrhunskih smještajnih kapaciteta u gornjem dijelu nekretnine do kulturnih sadržaja u prizemlju, a park je jednako veličanstven i nudi još niz mogućnosti.” - rekao je župan Alojz Tomašević.

Dvorac u Trenkovu poslužio je kao model za rješavanje pitanja Končarevog odmarališta na Zvečevu za koje Županija već duže vrijeme pokazuje interes. Župan Alojz Tomašević izjavio je da tvrtka Končar ne želi odmaralište i da se pregovara s nadležnim ministarstvom kako bi ono moglo postati državno vlasništvo. U slučaju da se to ne ostvari, Županija je spremna ići na kupovinu kao i  trenkovačkog dvorca ali, naglasio je župan, od odmarališta na Zvečevu neće se odustati.

Županijski vijećnici su usvojili i više drugih točaka dnevnog reda među kojima je i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna kao i izvješće o radu župana. Dana je i suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega o proširenju djelatnosti bolnice i to za obavljanje djelatnosti sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada, s obzirom na postojanje mogućnosti financiranja nabave uređaja za zbrinjavanje otpada iz odgovarajućih fondova Europske unije.

Pročitano 1980 puta