Srijeda, 22 Svibanj 2019 10:39

Održana 6. sjednica Skupštine Društva Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje

U ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine održana je 6. sjednica Skupštine Društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., u Slavonskom Brodu, na kojoj je prisustvovao župan Alojz Tomašević.

Na Sjednici su bila podnesena Izvješća za 2018. godinu te izmjene i dopune planova za 2019. godinu, te informacija o natječaju za izradu studijsko-projektne dokumentacije za potrebe izgradnje Centra, sufinanciranjem sredstvima Europske Unije.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. povukao je ukupno 14.700.000,00 kn (bez PDV-a) sredstava iz europskih fondova:

  • Bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Posrednička tijela su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ugovorom, koji je potpisan 20. srpnja 2018., dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 12.750.000,00kn (bez PDV-a) što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje

  • Ugovorom o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“, davanjem kapitalne pomoći odobrena su sredstva u iznosu od 750.000,00kn (bez PDV-a), što čini 5% procijenjenih i opravdanih troškova predmetnog projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“.
  • Dana 31. srpnja. 2018. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je „Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu“. RCGO Šagulje d.o.o. prijavilo se na Javni poziv te zadovoljilo sve kriterije propisane predmetnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda te je odabran za sufinanciranje. Dana 16. listopada 2018. godine odobrena je dodjela bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, u iznosu od 1.200.000,00 kn. Sredstva su dodijeljena isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020.

Preostali iznos financiranja dokumentacije od 300.000,00kn, financirati će RCGO-Šaguje d.o.o., odnosno osnivači (BPŽ,PSŽ i SMŽ).

U tijeku je pregled i ocjena ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge Izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO.

Pročitano 2145 puta