Četvrtak, 07 Ožujak 2019 10:40

Održana 8. sjednica Županijske Skupštine

Održana je 8. sjednica Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije, većinom glasova prihvaćeno je ukupno 26 točaka dnevnog reda.

Točke dnevnog reda bile su: 1. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, 2. Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada Požeško-slavonske županije, 3. Stanje zaštite i spašavanja na području Požeško – slavonske županije za 2018. godinu, 4. Plan razvoja sustava civilne zaštite Požeško – slavonske županije za 2019. godinu, 5. I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu – prijedlog, 6. Prijedlog Odluke o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini, 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Gimnazije Požega o pokretanju postupka za upis prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Ministarstva prosvjete i športa, 8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2019. godini, 9. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za  2019. godinu, 10. Prijedlog Odluke o Planu  rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, 11. Prijedlog Odluke o Planu  rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2019. godinu, 12. Prijedlog Odluke o Operativnom planu  rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2019. godini, 13. Prijedlog Odluke o Operativnom planu  rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja  srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u  2019. godini, 14. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2019. godini, 15. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. god., 16. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini, 17. Prijedlog  Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, 18. Prijedlog nove Mreže hitne medicine za područje Požeško-slavonske županije, 19. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije za 2017. godinu, 20. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije za 2018. godinu, 21.  Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Dragutina Lermana, Brestovac, o prodaji zemljišta u vlasništvu škole, 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi, 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi, 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Koordinacije za ljudska prava Požeško-slavonske županije, 25.  Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Požeško-slavonske županije, 26. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) – Grad Pleternica.

Župan Alojz Tomašević predstavio je svoje polugodišnje izvješće za drugi dio 2018. godine, istaknuvši da je nakon petnaest godina po prvi puta pokriven manjak te nema prenesenog duga iz prethodne godine. Također je istaknuo da smo četvrta Županija po povlačenju sredstava po glavi stanovnika s gotovo milijardu kuna projekata.

Prihvaćen je prijedlog Odbora za dodjelu županijskih nagrada da se godišnja nagrada Požeško-slavonske županije dodjeli Mati Veiću iz Ruševa, donatoru 100 tisuća eura vrijednog UZV uređaja Općoj županijskoj bolnici i u Požegi čiji je potez krajem prošle godine oduševio cijelu Hrvatsku. Osim Mate Veića, županijske godišnje nagrade dobit će tvrtka Magma d.o.o. iz Požege te Josip Štimac iz Bjelovara, začetnik ideje za izgradnju bioplinskog postrojenja na području Grada Lipika, a nagrada za životno djelo dodjeljuje se posmrtno Anti Bagariću, županu požeško-slavonske županije i predsjedniku Kriznog štaba početkom Domovinskog rata koji je preminuo u prosincu prošle godine. Nagrade će biti dodijeljene na Svečanoj sjednici povodom Dana Požeško-slavonske županije u travnju ove godine.

Županijski vijećnici prihvatili su prijedlog o izmjeni Mreža hitne medicine, tako da se uz postojeće timove na području Požeško-slavonske županije, u općini Čaglin predloži ugovaranje pripravnosti jednog tima u sastavu liječnik, medicinski tehničar i vozač. Pojedina naselja Čaglina udaljena su 35 km od grada Pleternice, a od grada Požege 45 km što u hitnim slučajevima predstavlja preveliku udaljenost. U slučajevima kada liječnici obiteljske medicine ne rade, stanovnici 31 naselja općine Čaglin nemaju standardnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu kakvu ima ostatak Požeško-slavonske županije, odlukom Skupštine ta situacija trebala bi se promijeniti.

Vijećnici su također prihvatili i Plan razvoja civilne zaštite za 2019. godinu, Odluku o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini, Odluku o osnivanju i imenovanju županijskog Antikorupcijskog povjerenstva te niz točaka vezanih uz investicijsko i tekuće održavanje osnovnog i srednjeg školstva te zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi.

Pročitano 2645 puta