Utorak, 02 Listopad 2018 14:29

Domu zdravlja Požeško-slavonske županije kroz Europski socijalni fond „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ odobrena bespovratna sredstva

 

Dom zdravlja Požeško slavonske županije svojim projektnim prijedlogom pod nazivom „Specijalizacijom do poboljšanja kvalitete usluga primarne zdravstvene zaštite – obiteljske medicine“, a pod operativnim programom Europske unije kojeg financira Europski socijalni fond „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ uspješno je prijavio novi projekt financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.–2020., Dom zdravlja PSŽ prijavio je kroz projekt financiranje jednog specijalizanta iz djelatnosti opće/obiteljske medicine. Dom zdravlja PSŽ je kroz uspješno prihvaćen projektni prijedlog ostvario pravo na 100% financiranje troškova specijalističkog usavršavanja (1.074.188,55 kn bespovratnih sredstava) koje će biti realizirano kroz 54 mjeseca, koliko traje provedba aktivnosti specijalizacije.

Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelj Doma zdravlja PSŽ gosp. Marijan Višaticki, dipl.iur. koji je ujedno i potpisnik Ugovora.

Na svečanom uručivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava održanog 02. listopada 2018. godine u Ministarstvu zdravstva u Zagrebu, bili su zamjenik župana za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije, gosp. Vedran Neferović, prof., kao predstavnik područne samouprave i gosp. Marijan Višaticki, dipl.iur. kao predstavnik korisnika i uspješni prijavitelj Projekta.

Prihvaćenim Projektom se osigurava specijalizacija za jednog liječnika u području obiteljske medicine, te se na taj način poboljšava kvaliteta obiteljske medicine, odnosno osnažuje mreža javne zdravstvene zaštite i smanjuje broj lokacija s manjkom liječnika specijalista obiteljske medicine na području Požeško- slavonske županije. Na taj način će se istodobno osigurati da se aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za većom učinkovitosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Na ovaj način, osiguravanjem navedene specijalizacije, zasnovano na izraženim kadrovskim potrebama, smanjit će vjerojatnost nastanka kadrovskih neravnoteža u sustavu primarne zdravstvene zaštite.

Pročitano 4883 puta