Utorak, 25 Rujan 2018 14:29

Održana 5. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije

Danas je u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije održana 5. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije, na čijem je radu sudjelovao i župan Alojz Tomašević koji je pozdravio sve nazočne i zahvalio im za njihov dosadašnji rad.

Uz administrativne točke dnevnog reda oko izmjena članova Partnerskog vijeća, imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća, članovima je prezentirana Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije do 2020. godine od strane ovlaštenog izrađivača Ires-Ekologije. Strateškom studijom su predstavljeni postojeće stanje i mogući razvoj okoliša bez provedbe Strategije, okolišne značajke i problemi, utjecaji na okoliš te prikazane mjere poboljšanja stanja okoliša koje moraju biti uključene u Županijsku strategiju.

Također su članovima Partnerskog vijeća predstavljen informacije o provođenju Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, provedba Programa priprema lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, te informacija o provođenju Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema te projekti koji su proizašli iz navedenog Sporazuma (Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani, Požeške bolte, Svijet graševine, Terme Lipik).

Pročitano 2079 puta