Utorak, 06 Ožujak 2018 09:53

Održana 4. sjednica Županijske skupštine

Danas je održana 4. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije. Teme o kojima se raspravljalo bile su:

Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada Požeško-slavonske županije, Prijedlog statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Požeško-slavonske Županije, Prijedlog Odluke o županijskim porezima, Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije, Stanje zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske županije za 2017. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško – slavonske županije za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o  visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja «Kaptol», Prijedlog Odluke o  visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja «Ramanovci- Bektež », Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2018. godini, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije za 2018. Godinu, Prijedlog Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2018. Godinu, Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2018. godini, Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2018. Godini, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2018. godini, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu      skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. Godini, Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini, Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije za 2017. godinu, Prijedlog Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika). Na Sjednici je prihvaćen prijedlog za dodjelu županijskih nagrada te će nagradu za životno djelo dobiti Milan Tomljenović, a godišnje nagrade: Lipik Glas d.o.o., OPG Bobek i Igor Salak.

Pročitano 2739 puta