Srijeda, 31 Svibanj 2017 13:33

U Požeško-slavonskoj županiji održana edukacija za pripremu projekata

U Velikoj vijećnici Požeško - slavonske županije održana je druga u nizu ciklusa edukacija pod nazivom "Vještine upravljanja projektom". Cilj edukacije je stjecanje novih znanja i vještina za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Požeško-slavonske županije. Polaznici edukacije su djelatnici lokalne i regionalne samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije. To je edukacija u sklopu projekta koji provodi Regionalna razvojna agencija Panora financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1,5 milijuna kuna. Svrha projekta je jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pružiti direktnu podršku za pripremu konkretnih projekata za financiranje iz ESI fondova s ciljem ostvarivanja više razine razvoja Požeško-slavonske županije.

Pročitano 2801 puta