Ponedjeljak, 12 Prosinac 2016 00:00

Održana 19. sjednica Županijske skupštine

U Županijskoj vijećnici danas je održana 19. sjednica Skupštine Požeško-slavonske županije. Na sjednici se razgovaralo o slijedećim temama: 1. II. izmjene i dopune proračuna Požeško-slavonske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, 2. Prijedlog proračuna za 2017. godinu i Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Požeško-slavonske županije za 2017. godinu, 3. Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Požeško-slavonske županije iz prethodnih godina, 4. I. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu, 5. Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini, 6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini za 2017. godinu, 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o županijskim nagradama, 8. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Požeško-slavonske županije, 9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško-slavonske županije za 2017. godinu, 10. Prijedlog odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova, 11. Prijedlog odluke o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije 2011.-2013. na razdoblje od 2011.-2016. godine, 12. Prijedlozi programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2017. godinu, 13. Prijedlog za davanje suglasnosti na odluku ŠO OŠ braće Radić Pakrac o darovanju nekretnine Gradu Pakracu, 14. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega o darovanju nekretnine Zavodu za hitnu medicinu i sklapanju darovnog ugovora, 15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije. Sve točke dnevnog reda su usvojene.

Pročitano 2377 puta