Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 00:00

Održana 16. sjednica Županijske skupštine

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 16. sjednica Županijske skupštine. Na Sjednici se raspravljalo o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine; 2. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Požeško - slavonsku županiju; 3. a) Stanje zaštite i spašavanja na području Požeško - slavonske županij, b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Požeško - slavonske županije za razdoblje 2016. - 2019. godine; 4. Prijedlog Odluka o dodjeli nagrada Požeško - slavonske županije; 5. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanj Kaptol za 2016. godinu; 6. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja Ramanovci-Bektež za 2016. godinu; 7. Prijedlog Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Požeško - slavonske županije; 8. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik; 9. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Ekonomske škole Požega; 10. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Tehničke škole Požega; 11. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Poljoprivredno-prehrambene škole Požega; 12. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ braće Radića Pakrac; 13.Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Vladimir Nazor Trenkovo; 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije; 15. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu pacijenata na području Požeško-slavonske županije za 2015. godinu; 16. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije za 2015. godinu; 17. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, područje grada Požege; 18. Ovlaštenje županu za potpisivanje Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvene djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi u 2016. godini; 19. Prijedlog o zajedničkom stavu 5 slavonskih županija o uvjetima za donošenje javnih natječaja sa pronalaskom rješenja za potrošnju lokalnih proizvoda u lokalnoj zajednici; 20. Različito. Na današnjoj Sjednici jednoglasno je odlučeno da se nagrada Požeško - slavonske županije za životno djelo dodijeli dr.sc Ivanu de Zanu, a godišnje nagrade tvrtci Alles d.o.o., Općoj županijskoj bolnici Požega i Stjepanu Katiću. 

Pročitano 2960 puta