Utorak, 15 Prosinac 2015 00:00

Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 15. sjednica Skupštine Požeško - slavonske županije. Na Sjednici se raspravljalo o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Požeško - slavonske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu - Rebalans II

2. a) Prijedlog Proračuna požeško - slavonske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško - slavonske županije za 2016. godinu

3. a) II Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško - slavonske županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu - prijedlog

    b) Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško - slavonske županije za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško - slavonske županije

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško - slavonske županije za 2016. godinu

6. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško - slavonske županije u 2016. godini

7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško - slavonske županije za 2016. godinu

8. Prijedlog Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeško - slavonske županije

9. Prijedlog Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško - slavonske županije u 2016. godini

10. Prijedlog Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško - slavonske županije u 2016. godini

11. Prijedlog Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško - slavonske županije u 2016. godini

12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016. godine

13. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u prvom tromjesečju 2016. godine

14. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se kriju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine

15. a) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Srednje škole Pakrac

     b) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti OŠ braće Radića Pakrac

16. Prijedlozi Programa javnih potreba u Požeško - slavonskoj županiji za 2016. godinu

     a) humanitarno - socijalnih udruga

     b) udruga proisteklih iz Domovinskog rata

     c) u kulturi

     d) u sportu

17. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško - slavonske županije o proširenju djelatnosti Doma zdravlja

18. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik o proširenju djelatnosti bolnice

19. Prijedlog za davanje suglasnosti za zamjenu nekretnina između Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik i Grada Lipika

20. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku ŠO OŠ braće Radića Pakrac za prodaju nekretnine

21. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije Požeško - slavonske županije 2011. - 2013. na razdoblje od 2011. do 2016. godine

22. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja ŽUC-a

23. Različito

Prijedlog proračuna za 2016. godinu kao i projekcije za 2017. i 2018. godinu usvojeni su jednoglasno.

 

Pročitano 3799 puta