Utorak, 01 Prosinac 2015 13:07

U Županijskoj vijećnici prezentiran projekt Poljoprivredno - prehrambene škole

Na inicijativu požeško - slavonskog župana Alojza Tomaševića u tijeku je izrada projekta Poljoprivredno - prehrambene škole Požega. Ravnateljica škole Marija Grgić prezentirala je danas u Županijskoj vijećnici županu Tomaševiću i svojim kolegama te predstavnicima školskog vijeća što se želi dobiti novim projektom nazvanim Regionalni centar kompetencije u poljoprivredi. Poljoprivredno - prehrambena škola osnovana je 1885. godine pod upravom Kraljevske zemaljske vlade, a 1900. godine sudjelovala je na velikoj svjetskoj izložbi u Parizu o čemu je pisao A.G. Matoš u svojim Bilježnicama. Škola u svom posjedu ima 110 ha oranica, 4 ha voćnjaka i 2,5 ha vinograda i obrazuje 455 učenika. Na području Požeško - slavonske županije jedina ima razred učenika sa posebnim potrebama. Prezentirani projekt sadrži i farmu mlječnih krava, farmu svinja, farmu crnih slavonskih svinja i hladnjaču. "Ključna stvar nije zaraditi novac nego naučiti učenike kako zaraditi novac. Škola je osnovana jer daje odgovore kako pomoći gospodarstvu kroz znanost. Moramo pomoći u razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jer ona su temelj cjelokupnog razvoja" rekao je župan Tomašević.

Pročitano 3601 puta