Utorak, 15 Rujan 2015 00:00

Održana sjednica Županijske skupštine

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 14. sjednica Županijske skupštine Požeško - slavonske županije. Prije početka službenog djela svečanu prisegu položio je Marko Čališ koji je aktivirao svoj mandat i postao vijećnikom umjesto Dubravke Brković. Županijski vijećnici raspravljali su o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško - slavonske županije za 2015. godinu

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško - slavonske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

3. I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško - slavonske županije za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

4. Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

5. Godišnje Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Požeško - slavonske županije

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško - slavonske županije

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Pleternica

8. Prijedlog zaključka o provedbi projekta "Razminiranje poljoprivrednih površina Požeško - slavonske županije"

9. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Požeško - slavonske županije

10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Koordinacije za ljudska prava

11. Suglasnost na Odluku Školskog odbora OŠ "Stjepana Radića" Čaglin o darovanju dijela k.č.br.600/2 u k.o. Čaglin radi rekonstrukcije ulice V.Nazora Čaglin

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno ili većinom glasova županijskih vijećnika.

Pročitano 3950 puta