Utorak, 16 Lipanj 2015 00:00

Održana sjednica Županijske skupštine

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 13. sjednica skupštine Požeško - slavonske županije. Na Sjednici se raspravljalo o slijedećim temama: 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2014. godinu, 2. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu  - Rebalans I, 3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2014. godinu, 4. Suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije, 5. Prijedlog Odluke o određivanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, 6. a) Stanje zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske županije za 2013. g. b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske  županije u 2015. godini, 7. Prijedlog Odluke o poduzimanju posebnih mjera zaštite od požara u šumama i šumskom zemljištu šumoposjednika, 8. Prijedlog Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva „Slavonska mreža“ d.o.o., 9. Prijedlog Zaključka o darivanju poslovnog prostora za potrebe primarne zdravstvene zaštite Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, 10. Mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe, 11. Suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Vilima Korajca Kaptol o darovanju nekretnina Općini Kaptol, 12. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije za 2014. godinu, 13. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije od 2012. do 2015. godine – izvješće za 2014. godinu, 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova, 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika Požeško-slavonske županije, 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske Županije, 17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za financije i proračun. Prijedlog Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško - slavonske županije Županijska skupština je usvojila te će se 17. rujna obilježavati kao Dan hrvatskih branitelja Požeško - slavonske županije.

 

Pročitano 3883 puta