Srijeda, 13 Svibanj 2015 17:59

Župan u obilasku radova na cestama na području Pakraca i Lipika

Župan Alojz Tomašević je zajedno sa gradonačelnikom Pakraca Davorom Huškom, gradonačelnikom Lipika Vinkom Kasanom i ravnateljem Županijske uprave za ceste Mijom Jozakom obišao radove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Pakraca i Lipika. Tako su obišli radove na rekonstrukciji kolnika LC 41011 (Kapetanovo Polje (LC 41001) – Ploštine-Donja Obrijež (ŽC 4097))/ dionica Ploštine – Kapetanovo Polje,  u dužini od 1.000,00 m te radove na presvlačenju kolnika ŽC 3168 (Uljanik (DC26) – Poljana – Međurić – Banova Jaruga (ŽC 3124))/ dionica Poljana – Antunovac, u dužini 2.000,00 m. Na kraju se župan sastao sa predstavnicima lovačkih društava s područja Pakraca i Lipika.

Pročitano 3555 puta