Četvrtak, 02 Travanj 2015 11:29

Požeško - slavonska županija potiče poduzetništvo

Župan Alojz Tomašević potpisao je danas ugovore sa predstavnicima devet poslovnih banaka o sufinanciranju kamate na poduzetničke kredite. "Potpisali smo danas ugovore sa bankama prema kojima će svaki budući ili postojeći obrtnik dobiti kredit sa oko 6,5 i 7 posto kamata. Od toga će dva posto sufinancirati Županija, a dva posto Ministarstvo poduzetništva i obrta tako da će za krajnjeg korisnika kamata biti čak i manja od tri posto" rekao je tom prigodom župan Tomašević. Naime, Požeško - slavonska županija, u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta, uključila se u provedbu novog programa kreditiranja u cilju poticanja razvojnih aktivnosti i gospodarskog jačanja poduzetništva na području cijele županije. Za provedbu ovog programa utvrđen je kreditni potencijal u iznosu od 5 milijuna kuna koji se može i povećati ovisno o zahtjevima poduzetnika. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, odnosno d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na području Požeško - slavonske županije bez obzira na sjedište. Prednost pri dodjeli subvencija imaju projekti Korisnika kredita proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Požeško - slavonske županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta. "Pozivam sve obrtnike, sve one koji žele otvarati nova radna mjesta da se uključe u ovaj program" rekao je župan Tomašević.

Pročitano 3849 puta