Utorak, 10 Ožujak 2015 00:00

Nagrada za životno djelo prim.dr. Tomislavu Sableku

Danas je u Županijskoj vijećnici održana 11. sjednica Županijske skupštine Požeško - slavonske županije. Na Sjednici se raspravljalo o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Prijedlogu Odluka o dodjeli nagrada Požeško - slavonske županije; 2. Polugodišnjem izvješću o radu župana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine; 3. Prijedlogu Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja Kaptol za 2015. godinu; 4. Prijedlogu Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja Ramanovci - Bektež za 2015. godinu; 5. Prijedlogu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2015. godini; 6. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2015. godinu; 7. Prijedlogu Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije za 2015. godinu; 8. Prijedlogu Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2015. godinu; 9. Prijedlogu Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško - slavonske županije u 2015. godini; 10. Prijedlogu Odluke o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavnja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije; 11. Prijedlogu Odluke o sufinanciranju programa predškole u Požeško-slavonskoj županiji; 12. Prijedlogu Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2015. godini; 13. Prijedlogu Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika; 14. Prijedlogu Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i trškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini; 15. Izvješću o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2014. godinu; 16. Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Požeško - slavonske županije. Na Sjednici su jednoglasno usvojeni prijedlozi za dodjelu nagrada Požeško - slavonske županije. Na prijedlog Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Požega nagrada za životno djelo dodijelit će se prim.dr. Tomislavu Sableku iz Požege. Godišnje nagrade dodijelit će se Matici umirovljenika Pakrac-Lipik, na prijedlog gradonačelnika Pakraca i Lipika, i tvrtki APP iz Požege, na prijedlog Županijske gospodarske komore.

Pročitano 3914 puta