Pozicija:
Administrativna tajnica župana
Telefon:
034/290-202