Pozicija:
Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove
Telefon:
290-165