Pozicija:
Referent za računovodstvo - likvidator i poslovi platnog prometa
Telefon:
290-230
Fax:
290-230