Pozicija:
Viša savjetnica za javnu nabavu i računovodstvo
Telefon:
034/290-230
Fax:
034/290-230