Dokumenti

Up

Očevidnici i evidencije za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

NOVO- Upute za „Autentifikaciju korisnika za podnošenje zahtjeva za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije) od 27. listopada 2022. godine.

Informacija o Autentifikaciji korisnika

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon)  koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine propisane su nadležnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave za:

1.  izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom

  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom (osim postupaka R1 i D10)
  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

         

2.  upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije): 

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona).
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona).
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona).

Očevidnik sakupljača i oporabitelja uspostavljen je stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22).

Izmjenu podataka i potvrđivanje namjene obavljanja djelatnosti u postojećim očevidnicima i evidenciji korisnici će samostalno obavljati u aplikaciji. Upute i informacije o navedenom dostupne su u gore navedenim uputama „Upute za  „Autentifikaciju korisnika“.

 
 
Powered by Phoca Download

Najnovije dodano

06 Lipanj 2023 11:36
06 Lipanj 2023 09:29
22 Svibanj 2023 12:31
22 Svibanj 2023 12:28