JAVNA RASPRAVA o izmjenama i dopunama Prostornoga plana općine Kaptol