PRIOPĆENJE DIP-a O IZBORIMA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA