Proglašena elementarna nepogoda - suša

Dugotrajno sušno razdoblje uz ekstremno visoke temperature tijekom proteklih mjeseci uzrokovalo je velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji , opskrbi stanovništva vodom,a u mjeri koja prelazi sposobnost zajednice da ih sama otkloni .

Zbog šteta nastalih kao posljedica suše u 2012. godini, a na zahtjev općina/gradova sukladnih Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda danas je proglašena elementarna nepogoda-suša za područje Požeško-slavonske županije.

Pozivamo sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave do petka , 24. 08. 2012. godine nadležnom tijelu općina i gradova Županije .

Procjenu štete od elementarne nepogode izvršit će općinska/gradska povjerenstva za procjenu šteta, nakon čega će istu dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Županijsko povjerenstvo će temeljem izvješća podnijeti zahtjev za ublažavanje posljedice od elementarne nepogode Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode.

U postupku procjene koristit će se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98). Za izračun šteta koristit će se cijene i trogodišnji prinosi dostavljeni od Državnog povjerenstva za 2011. godinu.