Protiv ultimatuma Grada Požege oko odvoza otpada

opcine_i_gradovi_01Gradonačelnici gradova i načelnici općina s područja Požeške kotline danas su na redovitoj koordinaciji sa požeško-slavonskim županom Marijanom Aladrovićem zatražili od Grada Požege preispitivanje odluke o visini naknade koju su dužni plaćati za zbrinjavanje otpada na odlagalištu Vinogradine, kao obeštećenje vlasnicima nekretnina u krugu od najmanje 500 metara udaljenosti od samoga odlagališta.

Svi osim predstavnika Grada Požege bili su suglasni da ne bježe od obveze plaćanja, za što postoji i zakonsko uporište, ali drže kako je naknada previsoka, da odluka sadrži nejasan način izračuna osnovice za plaćanje naknade te da nije jasno niti kako će biti utrošen  taj novac koji će se uplaćivati u požeški gradski proračun, a riječ je o godišnjem iznosu od 550.000 kuna.

opcine_i_gradovi_02

Predstavnici gradova i općina smatraju da je iznos od 400 kuna po toni zbrinutog otpada previsok i veći je od ukupne cijene zbrinjavanja, primjerice, na području Grada Splita gdje je taj iznos svega 105 kuna po toni otpada. Najveća zamjerka upućena je, pak, na ultimatum Grada Požege, da ukoliko neki od gradova ili neka od općina ne potpišu ugovor u roku od 30 dana, Tekija će im prestati odvoziti otpad.

- To je u suprotnosti sa Zakonom o otpadu - izjavio je načelnik općine Brestovac, Zdravko Mandić, dok su njegovi kolege, Mile Pavičić, načelnik Kaptola te Vlado Boban, načelnik Velike, upozorili što bi se dogodilo da, primjerice, Kaptol ultimatumom zatraži naknadu za pristup Vinogradinama do kojih se može jedino preko ceste koja pripada općini Kaptol ili da Velika zatraži naknadu za korištenje izvorišta pitke vode kojima se opskrbljuje grad Požega i cijela Požeština.

opcine_i_gradovi_03

Nastavak je to, kazao je jakšićki načelnik Ivica Kovačević, maćehinskoga odnosa Grada Požege prema ostalim gradovima i općinama iz Požeštine, kada je u pitanju poslovanje Tekije koju su stvarali svi stanovnici nekadašnje općine Slavonske Požege, dakle i oni s područja novih općina i gradova u Zlatnoj dolini, koje se, pak, i na ovaj način jednostrano ucjenjuje, ne po prvi put.

Svi gradovi i općine podržali su županov zaključak da se utvrdi kolika je stvarna cijena pet nekretnina u blizini Vinogradina, koje imaju zakonsko pravo na obeštećenje, jer više od 1,3 milijuna kuna naknade ili 15 posto od njihove tržišne vrijednosti i to puta pet godina, je vrlo visoka cijena. Ujedno su zatražili da Grad Požega ne primjeni do konačnog dogovora odluku o prekidu odvoza otpada, jer bi to dovelo do nepotrebnih sudskih sporova te da se jasno utvrdi u što bi prikupljeni novac, koji bi se uplaćivao u požeški proračun, bio utrošen.