ࡱ> RTQ_$bjbj..bb</V9VCYYYY4448888888$;^>89444448YY9<<<4YY8<48<<46Y?w158&90V9I5\?:?066?644<4444488@444V94444?444444444% :Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u slu~bu na neodreeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Po~eako-slavonske ~upanije, povodom objavljenog Javnog natje aja u Narodnim novinama br. 4/17 i web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije, te Oglasnoj plo i istoga tijela , u periodu od 13. sije nja 2017. do 21. sije nja 2017. godine, za sljedea radna mjesta: viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, 1 izvraitelj/izvraiteljica i viai referent za prostorno ureenje, 1 izvraitelj/izvraiteljica o b a v j e a t a v a k a n d i d a t e da e se testiranje za kandidate odr~ati dana 3. velja e 2017. godine (petak) s po etkom u 08,00 sati u prostorijama Po~eako-slavonske ~upanije, Po~ega, }upanijska 7 Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natje aja, ovim putem se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su: NIKOLINA NIKOLA` JELENA FERDEBAR HAK KRISTINA MAL I SANDRA MAL I DINO OBRADOVI TOMISLAV MARINOVI Ostalim podnositeljima prijava na Natje aj koji se ne nalaze na ovoj obavijesti uputit e se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog ega ne ispunjavaju uvjete iz Rbd8 P d h l | 0 6 8 :  " , ùÏÏÏ~ hz]35aJhrh^5aJ h 5aJhrhaJ haJhrh 5aJhrh5aJhrhO5aJhrhL5aJ hz]3aJhrh aJ h uaJ h@aJ h aJhrhlaJhrhLaJ/2 6 : 2X\^$ & F da$gdr $da$gdr $da$gd3l $da$gdl dgdL $da$gd $d`a$gd , . T 028BDFRTfzvaL7(hrhl5B*OJQJ^JaJph(hrh+25B*OJQJ^JaJph(hrhJ5B*OJQJ^JaJph"hr5B*OJQJ^JaJph"hr5B*OJQJ^JaJph"h@5B*OJQJ^JaJph(hrh5B*OJQJ^JaJphhrhOJQJ^JaJhrhlaJhrh3laJhrhLaJhrhL5aJhrh5aJ r2\^ưܞweS>(hrh25B*OJQJ^JaJph"hz]35B*OJQJ^JaJph"h5B*OJQJ^JaJph(hrh5B*OJQJ^JaJph"hr5B*OJQJ^JaJph"hVty5B*OJQJ^JaJph+hrh@5>*B*OJQJ^JaJph+hrhr5>*B*OJQJ^JaJph"h@5B*OJQJ^JaJph"h25B*OJQJ^JaJph^` ȸإإؒ؀mVC6hrhLaJmHsH$hrhOJQJ^JaJmHsH-hrh#B*OJQJ^JaJmHphsH%hrhrB*OJQJ^JaJphh#B*OJQJ^JaJphU%hrhlB*OJQJ^JaJph%hrhK)B*OJQJ^JaJphh2B*OJQJ^JaJphhrB*OJQJ^JaJph%hrh#B*OJQJ^JaJph(hrh#5B*OJQJ^JaJphNatje aja. U ovoj fazi postupka ne postoji zakonska mogunost osporavanja navedenih obavijesti. Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo e utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50 % od mogueg broja bodova na svakom dijelu provjere (opi i posebni dio) isti e dan pristupiti razgovoru (intervju), nakon ega e Povjerenstvo utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu i intervjuu (I. i II. dio). O rezultatima testiranja kandidati e biti obavijeateni u zakonskom roku. Povjerenstvo obavjeatava odnosno podsjea kandidate da su svi potrebni podaci u svezi testiranja ve ranije objavljeni na web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije ( HYPERLINK "http://www.pszupanija.hr" www.pszupanija.hr) i na Oglasnoj plo i Po~eako-slavonske ~upanije. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Natje aj. P o v j e r e n s t v o U Po~egi, 26. sije nja 2017. godine ^ ""Z#r##$$a$gdL$d^`a$gdr $da$gdr $da$gdr $da$gd4Q $d`a$gd4Q $d7$8$H$a$gdL(.<>RntHJx4HN !!ٿٲ٥̘沘̘~qhrh*aJmHsHhrh5vaJmHsHhrh aJmHsHhrhj+jaJmHsHhrhaJmHsHhrhdaJmHsHhrhd aJmHsHhrhaJmHsHhrh?aJmHsHhrhLaJmHsHhrhaJmHsH&!!"""@"B"F"R"T"""""""""# #D#F#V#X#Z#p#r#ᱤ}sf\Ohrh8aJmHsHhraJmHsHhrhGaJmHsHh2aJmHsHhrhC aJmHsHhrh~aJmHsHhrh aJmHsHhrhaJmHsHhrhLaJmHsHhrh*0JaJmHsH'jhrh*UaJmHsHhrh*aJmHsH!jhrh*UaJmHsHr###########$ʽh2aJmHsHhrhLaJmHsHhMh4Q 5aJmHsHhrhL5aJmHsHhr5aJmHsHhrh85aJmHsH ,1h. A!"#$% DyK www.pszupanija.hryK Lhttp://www.pszupanija.hr/yX;H,]ą'c^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHN`N LNormal dCJPJ_HaJmH sH tH >A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa 6U`6 * Hiperveza >*B*ph~~ FoReaetka tablice7:V0 d8o8 )'A26B*CJ]^JaJphPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ., ^!r#$ ^$ X8@0( B S ? !"(+1245?@GJQRWXZ[gjwx"'.6>LT[acefnotu{} LNS]^`ajkr{"#*+-.23<=FIMNYZbcijlmvx|}078FGNOQRZ[_flmoptu _a"#CE~?A"'/RT`aqr $6>EGLT[aIK{+-OQ _a>AQT 33333333333OP OP - rY !*6b!!|2DP(4: g]*sfbEN@kc(X nnZ|~$owv]^ ))^)`5hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^ `o(. ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. \^\`hH. ,L^,`LhH. ^`hH. ^`hH. !L^!`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. - !!~$ow- : g]P(Y !nnfb@kc500RT00 ڈI`_#M|aֵP(eT0~JC[qsrnhrFod L C 4Q $PaiZU d ;'' ')'K) .E{/+2z]3N45+6>.7!;@]A80FJLOxSOTGU\VX3\\\j\A]waaij+j%n uVty `pL;Gm'`1#[F +F2;^]sj!k2dHOe8M G@*"CId#$_=Aj L5vFl* Z[ gM,3lr+z`?wu~;KK) @4`` ``Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial_ Times-RomanTimes New Roman7.*{$ CalibriI Myriad ProArial?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q&Q&QjQWW!243qHX ?L2!xx Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za stru no osposobljavanje u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3ZupanijaKorisnik0     Oh+'04HX lx  Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 ZupanijaNormal Korisnik2Microsoft Office Word@F#@<1w@\qw@\qwW՜.+,D՜.+, hp mApeiron Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 Naslov 8@ _PID_HLINKSAlW http://www.pszupanija.hr/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPSRoot Entry FwUData 1Table @WordDocument..SummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8ICompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q